Prihláška ESTA


Skratka ESTA znamená "Elektronický systém cestovnej registrácie". ESTA reprezentuje registračný systém online, vyvinutý vládou Spojených Štátov za účelom predčasného preverenia cestujúcich, predtým než im je povolené vstúpiť na územie Spojených Štátov. Kvôli zvýšeným bezpečnostným predpisom, ktoré vstúpili do platnosti 12.-teho januára 2009, návštevníci, cestujúci v rámci Bezvízového programu, musia zažiadať o Cestovné povolenie pred nastúpením cesty do Spojených Štátov. Okrem toho, musia mať všetci cestujúci cestovný pas, snímateľný strojom, aby mohli získať vstup na územie Spojených Štátov. Kompletný proces žiadosti o ESTA je vedený online a vykonávaný Ministerstvom Vnútornej Bezpečnosti Spojených Štátov Amerických (skr. DHS).

Dôležité skutočnosti ohľadom programu ESTA:

 • Program ESTA (Povolenie cestovania do Spojených Štátov) nereprezentuje vízum. Zodpovedá povoleniu nastúpiť na loď alebo lietadlo, cestujúce do Spojených Štátov.
 • Dôvodom pre program ESTA je umožnenie vláde Spojených Štátov zmonitorovať všetkých cestujúcich v rámci Programu Bezvízového Styku predtým, než opustia svoju krajinu.
 • Žiadosti smú byť podané výlučne cestujúcimi z 37 krajín Bezvízového Styku, ktorý vstupujú na územie Spojených Štátov v rámci Bezvízového programu.
 • Odporučuje sa si zažiadať o ESTA najmenej 72 hodín pred odjazdom.
 • Ak Vám bola zamietnutá Žiadosť ESTA, budete si musieť zažiadať o B-1 Turistické Vízum alebo B-2 Turistické Vízum.
 • Schválené Cestovné Povolenie ESTA nezaručuje vstup na územie Spojených Štátov.

Prečo by som si mal/mala zažiadať o ESTA?

 • Začínajúc 12.-tym januárom 2009, občania z krajín Bezvízového Styku si musia zažiadať o ESTA (Povolenie Cestovania do Spojených Štátov) za účelom spôsobilosti pre vstup do Spojených Štátov.
 • Cestovné Povolenie ESTA je platné až do doby dvoch rokov a môže byť jednoducho obnovené pre ďalšie návštevy.

Kto si musí zažiadať o ESTA?

 • Akákoľvek osoba, plánujúca navštíviť Spojené Štáty v rámci Programu Bezvízového Styku a vstupuje na územie Spojených Štátov letecky alebo loďou.
 • Akákoľvek osoba, prepravujúca sa cez územie Spojených Štátov v rámci Programu Bezvízového Styku.
 • Deti a maloleté osoby, navštevujúce a prepravujúce sa v rámci Programu Bezvízového Styku, musia tiež vlastniť schválenú žiadosť ESTA.

Ohľadom žiadosti ESTA

Postup o Zažiadanie online

Žiadosť Vám zaberie menej ako 5 minút.

Pomer schválených žiadostí je viac než 99% (Zdroj: DHS, Ministerstvom Vnútornej Bezpečnosti Spojených Štátov Amerických)

Povinnosť, začínajúca dňom 12. január 2009

Platná až do doby 2 rokov