ESTA (Electronic System for Travel Authorization) Ansökan


ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (Elektroniskt System för Resegodkännande). ESTA är en online-ansökan som är utvecklad av Förenta Staternas regering för att förundersöka resenärer innan de tillåts inträde till de Förenta Staterna. På grund av nya säkerhetsregler som trädde i kraft den 12 januari 2008 måste resenärer som reser i enlighet med Visum Waiver-programmet ansöka om resegodkännande innan de reser till USA. Dessutom måste alla resenärer inneha ett maskinellt läsbart pass för att kunna få inresetillstånd till USA. ESTA-processen sker helt och hållet på Internet och behandlas av det amerikanska departementet för hemlandets säkerhet (DHS).


Viktig fakta kring ESTA:

 • ESTA (U.S. Travel Authorization) är inte ett visum. Det är ett godkännande som ges före man går ombord ett flygplan eller båt som går till USA.
 • Syftet med ESTA är att låta den amerikanska regeringen förundersöka alla som reser i enlighet med Visum Waiver-programmet innan de lämnar respektive hemland.
 • Enbart medborgare från de 37 länder som ingår i Visum Waiver-programmet kan ansöka.
 • Det rekommenderas att ansöka om ESTA minst 72 timmar före avfärd.
 • Om du får avslag på din ESTA-ansökan är du tvungen att ansöka om ett B-1 besöksvisum eller ett B-2 turistvisum.
 • En godkänd ESTA ansökan garanterar inte inresetillstånd till USA.

Varför ska jag ansöka om ESTA?

 • Från och med den 12:e januari, 2009, måste medborgare från länder som ingår i Visum Waiver-programmet ansöka om ESTA för att vara berättigade inträde till Förenta Staterna.
 • Ett godkänt ESTA är giltigt upp till två år och kan enkelt uppdateras inför en återresa.

Vem behöver ansöka om ESTA?

 • Alla som vill besöka Förenta Staterna i enlighet med Visum Waiver-programmet och som reser med flyg eller båt.
 • Alla som gör en genomresa genom Förenta Staterna i enlighet med Visum Waiver-programmet.
 • Barn och spädbarn som ska besöka eller resa igenom Förenta Staterna i enlighet med Visum Waiver-programmet är också förbundna att inneha en godkänd ESTA ansökan.

Om ESTA-Ansökan

Ansökningsprocess Online

Ansökan tar mindre än 5 minuter

Över 99% blir godkända (Källa: Amerikanska regeringen)

Obligatoriskt från och med 12:e januari 2009

Gilltig upp till 2 år


Ladda ner ESTA-ansökningsguiden och ansök idag!