ESTA
Click to Apply for ESTA
Select Language:  

ESTA Application for Slovenian Citizens

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) Vloga za državljane Republike Slovenije

ESTA Slovenija This page is available in the following languages: ENGLISH | SLOVENIAN
ESTA Slovenija Država: Slovenija
ESTA Slovenija ESTA Potrebna: Da

Slovenija je članica Visa Waiver programa, kar omogoča državljnom Slovenije potovanje v Združene Države brez vizumov. Obvezne zahteve ESTA (Elektronski sistem za odobritev potovanj) so se začele izvajati 12. januarja, 2009. ESTA je applikativni sistem namenjen vsem potnikom iz držav, ki so vključene v Visa Waiver program, vključno s Slovenijo. Visa Waiver program je več milijonom potnikom poenostavil potovanje v Združene Države, ker sedaj potrebujejo le strojno čitljiv potni list. Dandanes, zaradi poostrenih varnostnih ukrepov, lahko omenjeni potniki vnaprej zaprosijo za dovoljenje. Kot vedno, potniki iz držav, ki so vključene v Visa Waiver program, potrebujejo za vstop v državo strojno čitljiv oziroma e-potni list. Celoten postopek oddaje vloge za dovoljenje za potovanje (ESTA) poteka preko spleta, ki ga upravlja ministrstvo Združenih držav za domovinsko varnost (DHS).

Dovoljenje za potovanje ni nova oblika vizuma. Pravzaprav naj osebe iz držav, ki niso članice Visa Waiver programa, sploh ne poskušajo zaprositi za dovoljenje za potovanje. Program ESTA bo vladi ZDA omogočil, da bo vnaprej pregledala vse potnike, ki prihajajo v ZDA na podlagi Visa Waiver programa, še preden zapustijo matično državo. Potnikom iz Slovenije, namenjenim v ZDA priporočamo, da za dovoljenje zaprosijo vsaj 72 ur pred odhodom. Odobrena avtorizacija potovanja (ESTA) pa ne zagotavlja vstopa, je pa predpogoj za potovanje v ZDA z letalom ali z ladjo.

ESTA Pomembna dejstva:

 • ESTA (Dovoljenje za potovanje v ZDA) ni vizum. Je vnaprej pridobljeno dovoljenje za potovanje v ZDA po zračni ali morski poti.
 • Program ESTA bo vladi ZDA omogočil, da bo vnaprej pregledala vse potnike, ki prihajajo v ZDA na podlagi Visa Waiver programa, še preden zapustijo matično državo.
 • Državljani 37-ih držav, ki so članice Visa Waiver programa (med njimi je tudi Slovenija), ki želijo vstopiti v ZDA v okviru Visa Waiver programa, morajo zaprositi za dovoljenje.
 • Priporočamo, da za dovoljenje zaprosite vsaj 72 ur pred odhodom.
 • Zavrnitev dovoljenja za potovanje zgolj prepoveduje potovanje v sklopu Visa Waiver programa; morali boste zaprositi za turistični vizum B-1 oziroma B-2.
 • Odobrena avtorizacija potovanja (ESTA) pa še ne zagotavlja vstopa v Združene Države.
VLOGA ZA PRIDOBITEV AVTORIZACIJE POTOVANJA (ESTA)


Zakaj moram oddati vlogo za avtorizacijo potovanja preko ESTA?

 

Kdo potrebuje ESTA dovoljenje?


 • Vsi potniki iz držav, ki so vključene v Visa Waiver program, bodo od 12. januarja, 2009 morali za potovanje v ZDA oddati vlogo za avtorizacijo potovanja preko ESTA (Dovoljenje za potovanje v ZDA), kar jim bo dovolilo vstop v Združene Države.
 • Elektronska avtorizacija potovanja (ESTA) velja dve leti, njena veljavnost pa se lahko podaljša za nadaljnja potovanja.

 • Vse osebe, ki nameravajo obiskati ZDA v okviru Visa Waiver programa in vstopijo v ZDA po zračni ali morski poti.
 • Vse osebe, ki potujejo preko ozemlja ZDA v okviru Visa Waiver programa.
 • Otroci in dojenčki, ki potujejo v ZDA oziroma preko njenega ozemlja v okviru Visa Waiver programa, morajo imeti veljavno dovoljenje za potovanje.


Spodaj je prikazan primer uspešno podane vloge, ki jo boste videli na zaslonu vašega računalnika potem, ko bo vaša ESTA vloga odobrena.

Sample ESTA Confirmation Page

Nekaj informacij o programu ESTA

ESTA Slovenija Vlogo je mogoče izpolniti preko spleta
ESTA Slovenija Izpolnjevanje vloge traja manj kot 5 minut
ESTA Slovenija Več kot 99% odobritev (Vir: Vlada ZDA)
ESTA Slovenija Obvezen pričetek veljavnosti: 12. januar, 2009
ESTA Slovenija Veljavnost 2 leti od izdaje
Prenesite navodila za pridobitev dovoljenja za potovanje in vložite vaš zahtevek za ESTA avtorizacijo potovanja danes!

HOME  |  APPLICATION  |  FAQ  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS and CONDITIONS  |  CONTACT US
ESTA
Legal Disclaimer: ESTA.US is a private information website not affiliated with the United States Government.
© 2011 ESTA APPLICATION SERVICES (www.esta.us) - All Rights Reserved