Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

Kuidas valmistuda USA viisaintervjuuks

Tere tulemast reisile, mis algab unistusest külastada Ameerika Ühendriike. Ükskõik, kas plaanite puhkust, omandate haridust või otsite erialaseid võimalusi, on USA viisa hankimine hädavajalik samm. Põnevuse keskel on ülioluline meeles pidada, et viisaintervjuu võib teie püüdlusi muuta või murda. Kas teadsite, et USA konsulaadid töötlevad igal aastal miljoneid viisataotlusi, muutes intervjuuprotsessi väga konkurentsivõimeliseks? Piisav ettevalmistus on teie Ameerika unistuste uste avamise võti.

See artikkel käsitleb järgmisi teemasid:

 • Viisaintervjuu nõuete hindamine
 • Vajaliku dokumentatsiooni kogumine
 • Küsimused USA viisaintervjuul
 • Intervjuuks valmistumine
 • Planeerimislogistika

Usa visa interview

Viisaintervjuu nõuete hindamine

USA viisaintervjuu reisi alustamist on oluline hinnata oma viisakategooria konkreetseid nõudeid ja tutvuda selle USA saatkonna või konsulaadi eeskirjade ja protseduuridega, kus intervjuu toimub. See samm tagab, et olete hästi ette valmistatud ja kõik vajalikud dokumendid on korras. Uurime, kuidas saate neid viisaintervjuu nõudeid tõhusalt hinnata.

Tehke kindlaks, millist viisat taotlete

Ameerika Ühendriigid pakuvad erinevat tüüpi viisasid, millest igaüks teenib kindlat eesmärki. Väga oluline on kindlaks teha sobiv viisakategooria, mis vastab teie reisikavatsustele.

Siin on lühike ülevaade erinevatest USA viisatüüpidest :

Mitteimmigrantide viisad

 • B1/B2 külastajaviisa : turismi-, äri- või ravieesmärkidel.
 • F1 üliõpilasviisa : akadeemiliste õpingute jaoks USA õppeasutuses.
 • H1B tööviisa : USA ettevõtete palgatud oskustöölistele.
 • J1 Exchange Visitor Visa : vahetusprogrammides osalejatele.

Immigrandi viisa

 • Perekonnapõhised viisad : lähisugulastele või perekonna toetatud immigratsioonile.
 • Tööhõivepõhised viisad : üksikisikutele, kellel on töövõimalused USA-s
 • Mitmekesisuse viisaprogramm : loteriipõhine programm abikõlblike riikide üksikisikutele.

Kui olete viisakategooria kindlaks teinud, uurige ja mõistke valitud viisa jaoks vajalikke erinõudeid ja dokumentatsiooni. Täpse ja ajakohase teabe saamiseks külastage USA välisministeeriumi ametlikku veebisaiti.

Uurige USA saatkonnast või konsulaadist, kus intervjuu toimub

Iga USA saatkond või konsulaat tegutseb konkreetsete protseduuride ja eeskirjade alusel. Väga oluline on tutvuda selle saatkonna või konsulaadi juhistega, kus teie viisaintervjuu läbi viiakse. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil uurimistööd teha.

 1. Külastage ametlikku veebisaiti : avage oma riigis asuva USA saatkonna või konsulaadi ametlik veebisait. Otsige viisajaotist, mis sisaldab üksikasjalikku teavet intervjuu protsessi, nõutavate dokumentide ja selle asukohaga seotud täiendavate juhiste kohta.
 2. Vaadake üle KKK ja ressursid : enamik saatkondade veebisaite sisaldavad korduma kippuvate küsimuste (KKK) jaotist, mis käsitleb levinud muresid. Lisaks võivad neil olla ressursse, nagu allalaaditavad vormid, kohtumiste ajastamise süsteemid ja juhised tõendavate dokumentide jaoks.
 3. Vajadusel otsige abi : kui teil on viisaintervjuu protsessiga seoses konkreetseid küsimusi või muresid, võtke otse ühendust saatkonna või konsulaadiga. Nad võivad pakkuda täpset teavet ja juhiseid, et tagada teie hea ettevalmistus.

usa visa interview

Vajaliku dokumentatsiooni kogumine

USA viisaintervjuuks valmistumise üks olulisemaid aspekte on kogu nõutava dokumentatsiooni kogumine. Konsulaarametnik hindab neid dokumente, et kontrollida teie sobivust ja kavatsusi külastada Ameerika Ühendriike. Et aidata teil püsida organiseeritud ja valmis, süveneme viisaintervjuu jaoks vajalike dokumentide kogumise protsessi.

Oluliste dokumentide kontrollnimekiri

USA viisaintervjuuks valmistumisel on oluline omada põhjalikku vajalike dokumentide kontrollnimekirja.

Siin on mõned olulised dokumendid, mida tavaliselt USA viisaintervjuuks vaja läheb:

 • Kehtiv pass : veenduge, et teie pass kehtiks vähemalt kuus kuud pärast kavandatud USA-s viibimist.
 • Täidetud viisataotlusvormid : täitke DS-160 vorm täpselt ja veenduge, et teil on kinnitusleht olemas.
 • Passisuurused fotod : esitage vajalik arv hiljutisi värvifotosid vastavalt saatkonna või konsulaadi nimetatud spetsifikatsioonidele.
 • Taotlustasu maksekviitung : säilitage viisataotlustasu maksekviitungi või kinnituse koopia.
 • Finantsdokumendid : koguge oma finantsstabiilsust tõendavaid dokumente, nagu pangaväljavõtted, töölepingud või maksudeklaratsioonid.
 • Tõendid sidemete kohta kodumaaga : dokumendid, mis näitavad teie tugevat sidet kodumaaga, nagu kinnisvara omand, töölepingud või õppetöö.

Korraldage need dokumendid süstemaatiliselt ja säilitage oma dokumentide jaoks kõigest koopiad. Soovitatav on omada nii füüsilisi kui ka digitaalseid koopiaid juhuks, kui mõni dokument on valesti paigutatud või seda vajatakse tulevikus.

Täiendavad tõendavad dokumendid

Lisaks olulistele dokumentidele võib täiendavate tõendavate dokumentide esitamine teie viisataotlust oluliselt tugevdada.

Need dokumendid võivad olenevalt teie külastuse eesmärgist erineda. siin on mõned näidised:

 • Tööalased kirjad : kui reisite ärilistel eesmärkidel, lisage oma tööandja kirjad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult teie reisi eesmärki ja kestust.
 • Kutsekirjad : kui külastate perekonda või sõpru Ameerika Ühendriikides, lisage kutsekirjad, milles on kirjas teie külastuse eesmärk, teie ja võõrustaja suhe ning nende kontaktandmed.
 • Reisimarsruudid : kui olete oma reisikorraldused planeerinud, esitage üksikasjalik marsruut, sealhulgas lennubroneeringud, hotellibroneeringud ja kõik kavandatud tegevused või sündmused.

Tõendavate dokumentide valimisel arvestage nende asjakohasust teie viisakategooriaga ja nende võimet näidata teie kavatsuste autentsust. Valige dokumendid, mis pakuvad selget ja mõjuvat jutustust, mis tugevdab teie viisakõlblikkust.

visa interview us

Küsimused USA viisaintervjuul

USA viisaintervjuu on viisa taotlemise protsessi kriitiline etapp, kus konsulaarametnikud hindavad teie sobivust ja kavatsusi Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks. Intervjuu ajal ette tulevate küsimuste jaoks valmisolek võib märkimisväärselt suurendada teie eduvõimalusi. Uurime ühiseid viisaintervjuude küsimusi ja strateegiaid nende tõhusaks lahendamiseks.

Näidisintervjuuküsimused

USA viisaintervjuu ajal esitavad konsulaarametnikud tavaliselt mitmesuguseid küsimusi, et mõista teie reisikavatsusi ja hinnata teie abikõlblikkust.

Siin on mõned levinumad küsimused, millega võite kokku puutuda.

 • Miks sa tahad USA-sse reisida?
 • Kui kauaks kavatsete USA-sse jääda?
 • Mis on teie külastuse eesmärk?
 • Kas olete varem USA-s käinud? Kui jah, siis millal ja mis eesmärgil?
 • Kas teil on Ameerika Ühendriikides perekonda või sõpru?
 • Millised sidemed seovad teid kodumaaga, mis tagaks teie tagasipöördumise?

Nendele küsimustele vastamisel on oluline olla lühike, aus ja esitada asjakohaseid üksikasju. Struktureerige oma vastused selgelt ja loogiliselt, keskendudes konkreetsele esitatud küsimusele. Vältige tarbetu teabe esitamist või teemast kõrvale kaldumist.

Väljakutsuvate küsimuste lahendamine

USA viisaintervjuul võib tekkida väljakutseid pakkuvaid või ootamatuid küsimusi.

Siin on mõned strateegiad selliste küsimuste tõhusaks lahendamiseks:

 • Jääge rahulikuks ja rahulikuks : hingake sügavalt sisse ja säilitage rahulik käitumine. Enne vastamist kuulake küsimust hoolikalt ja veenduge, et saate sellest aru. Rahulikkuse säilitamine näitab enesekindlust ja aitab anda läbimõeldud vastuseid.
 • Olge aus ja sisutihe : ülioluline on vastata kõikidele küsimustele tõeselt. Konsulaarametnikud on koolitatud ebakõlade tuvastamiseks, seega on ausus võtmetähtsusega. Esitage kokkuvõtlikud vastused ilma tarbetute täpsustamisteta. Pidage kinni faktidest ja vältige segadust või liigse teabe esitamist.
 • Ettevalmistus : kuigi te ei saa kõiki küsimusi ennustada, saate oma viisakategooria ja isiklike asjaolude põhjal ette näha võimalikke murekohti. Harjutage koos sõbra või pereliikmega keerulistele küsimustele vastamist, et tunneksite end vestluse ajal mugavamalt vastates.
 • Vajadusel otsige selgitust : kui küsimus on ebaselge või mitmetähenduslik, paluge viisakalt konsulaarametnikul selgitada. Parem on otsida selgitust, kui anda vale või mittetäielik vastus.

Pidage meeles, et konsulaarametniku eesmärk on hinnata teie sobivust ja kavatsusi. Jäädes rahulikuks, andes tõeseid vastuseid ja keskendudes antud küsimusele, saate enesekindlalt navigeerida keerulistes küsimustes ja suurendada oma eduka viisaintervjuu võimalusi.

us visa interview

Intervjuuks valmistumine

USA viisaintervjuu on viisa taotlemise protsessis ülioluline samm ja põhjalik ettevalmistus on edu võti. Lisaks dokumentide kogumisele ja nõuete uurimisele tuleb arvestada täiendavate aspektidega, et tagada intervjuu ajal lihvitud ja enesekindel sooritus. Uurime strateegiaid, kuidas tõhusalt valmistuda teie USA viisaintervjuuks ja jätta püsiv mulje.

Praktika- ja prooviintervjuud

Intervjuu stsenaariumide harjutamine on viisaintervjuu ajal enesekindluse suurendamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks ülioluline. Kaaluge järgmisi näpunäiteid:

 • Intervjuude läbiviimine : küsige vestluskogemuse simuleerimiseks sõprade või pereliikmete abi. Paluge neil esineda konsulaarametnikuna ja küsida teilt intervjuuga tavalisi küsimusi. See aitab teil harjutada lühikeste ja enesekindlate vastuste sõnastamist.
 • Otsige tagasisidet : pärast prooviintervjuude läbiviimist küsige tagasisidet oma suhtlemisoskuste, selguse ja üldise esitluse kohta. Kasutage tagasisidet oma vastuste täpsustamiseks ja nõrkade kohtade parandamiseks.

Suhtlemis- ja mitteverbaalsete oskuste lihvimine

Tõhus suhtlemine ja positiivne kehakeel on viisaintervjuu ajal hädavajalikud. Kaaluge järgmisi näpunäiteid:

 • Sujuvuse parandamine : harjutage vajadusel inglise keeles rääkimist, et parandada oma keeleoskust ja sõnastada oma vastused selgelt. Registreeruge keelekursustele või osalege keelevahetusprogrammides, et oma suhtlusoskusi edasi arendada.
 • Suurendage enesekindlust : osalege tegevustes, mis suurendavad teie enesekindlust, näiteks avalik esinemine või rühmaaruteludes osalemine. Enesekindlus võimaldab teil oma mõtteid tõhusalt edasi anda ja jätta positiivse mulje.
 • Säilitage silmside : hoidke vestluse ajal silmsidet konsulaarametnikuga. See näitab tähelepanelikkust ja vestluses osalemist.

Sobiv riietumine

Teie välimus mängib olulist rolli selles, millise mulje te viisaintervjuu ajal jätate. Kaaluge järgmisi juhiseid:

 • Riietuge professionaalselt : valige pidulikuks olekuks sobiv riietus. Sõltuvalt kultuurinormidest ja mugavusest valige puhas ja konservatiivne riietus, näiteks ülikond, pluus või kleitpüksid.
 • Pöörake tähelepanu hooldusele : veenduge, et teie välimus oleks puhas ja hoolitsetud. Pöörake tähelepanu sellistele detailidele nagu soeng, näokarvad ja üldine korrastus.

Praktikaintervjuusid harjutades, oma suhtlemis- ja mitteverbaalseid oskusi lihvides ning sobivalt riietudes projitseerite USA viisaintervjuu ajal professionaalse ja enesekindla kuvandi. Pidage meeles, et teie ettevalmistus ulatub kaugemale paberimajandusest ning hästi ettevalmistatud ja tasakaalukas käitumine võib jätta konsulaarametnikule püsiva mulje, suurendades teie võimalusi viisa andmiseks.

visa usa interview

Planeerimislogistika

USA viisaintervjuuks valmistumine hõlmab enamat kui lihtsalt dokumentide kogumist ja intervjuustsenaariumide harjutamist. See nõuab ka logistika hoolikat planeerimist, et tagada sujuv ja stressivaba kogemus intervjuu päeval. Uurime mõningaid peamisi kaalutlusi, mis aitavad teil logistikat tõhusalt planeerida, ja käsitleme ka asju, mida viisaintervjuu jaoks võtta .

Saabuge varakult ja kaaluge transporti:

Varajane kohalejõudmine on ülioluline, et vältida tarbetut stressi ja anda endale piisavalt aega ettenägematutes olukordades navigeerimiseks. Planeerige oma reisi marsruut ette, arvestades liiklusolusid ja võimalikke viivitusi. Võimalusel külastage saatkonda või konsulaadi asukohta päev enne vestlust, et tutvuda piirkonnaga ja hinnata reisimiseks kuluvat aega. Probleemideta reisi tagamiseks uurige läheduses asuvate ühistranspordivõimaluste või parkimisvõimaluste kohta.

Turvakontrolliks valmistumine:

Turvameetmeid rakendatakse USA saatkondades ja konsulaatides. Turvakontrolli protsessi kiirendamiseks järgige neid nõuandeid.

 • Vaadake üle saatkonna või konsulaadi turvajuhised: konkreetsete turvanõuete mõistmiseks vaadake ametlikku veebisaiti. See võib hõlmata piiranguid sellistele esemetele nagu elektroonikaseadmed, kotid või vedelikud.
 • Piirake isiklikke asju: võtke kaasa ainult olulised esemed, nagu isikut tõendavad dokumendid, kohtumise kiri ja kõik nõutavad paberid. Turvakontrollile kuluva aja minimeerimiseks jätke mittevajalikud esemed koju või turvalisse kohta.

Järeldus

Viisa saamiseks valmistumine USA intervjuu on oluline samm Ameerika Ühendriikidesse reisimise eesmärgi saavutamiseks. Järgides selles juhendis kirjeldatud strateegiaid ja näpunäiteid, saate suurendada oma eduvõimalusi USA viisaintervjuu protsessis. Vajalike dokumentide kogumine, saatkonna või konsulaadi kohta uurimine, meile viisaküsimustega intervjuu harjutamine, suhtlemisoskuste lihvimine ja logistika planeerimine on USA viisaintervjuuks valmistumise põhielemendid.

Ärge unustage vastata USA viisaintervjuul levinud küsimustele, koostada meile vastused viisaintervjuu küsimustele ja mõista USA viisaintervjuuks vajalikke dokumente. Olles hästi ette valmistatud, enesekindel ja organiseeritud, saate vestlusprotsessis sujuvalt liikuda ja jätta konsulaarametnikust positiivse mulje.