Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega. Me juhatame kolmanda osapoole veebilehtedeni, mis töötlevad ESTA reisiloa taotlusi täiendava töötlustasu eest. Veebisaidi külastajad saavad valida, kas kasutada oma reisiloa taotluse edastamiseks eraettevõtet või ametlikku valitsuse portaali.

ESTA Elektrooniline Ajakohastamine


Reisijad, kes sisenevad Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi raames õhu- või mereteed pidi, peavad omama kehtivat reisiluba (ESTA), mis on kohustuslik alates 12. jaanuarist 2009. Kui te olete seda taotlenud ja saanud reisiloa numbri, saate ajakohastada teatud andmeid oma reisiloal iga kord enne USA-sse sisenemist. Te saate oma ESTA reisiluba korduvalt ajakohastada, kuid te ei või taotleda uut ESTA reisiluba, välja arvatud juhul kui teil on uus pass, viisavabadusprogrammi kasutamise õigusega seotud asjaolud on muutunud või teie olemasolev ESTA reisiluba on aegunud. Üldjuhul kehtib reisiluba kaks aastat. Iga reisija, kellel on kehtiv reisiluba, saab seda elektrooniliselt ajakohastada. On soovitatav kontrollida oma reisiloa staatust enne lennupiletite ostmist veendumaks, et see veel kehtib.

Andmed, mida saate oma ESTA reisiloal ajakohastada:

  • Teie e-posti aadress
  • Majutuskoht Ameerika Ühendriikides (välja arvatud USA-s transiidil olles)

Märkus: reisiloa ajakohastamine ei pikenda selle kehtivusaega. Kui soovite pikendada või uuendada oma ESTA reisiluba, peate selleks esitama uue taotluse.


Allpool on toodud näidis reisiloast, mida on võimalik printida ja reisile kaasa võtta:


ESTA reisiloa ajakohastamise kohta

Ajakohastada saab teatud andmeid

Ajakohastamine on elektrooniline

Te saate oma ESTA reisiloa 72 tunni jooksul

See saadetakse e-kirjaga PDF-vormingus