Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

Terviklik juht usaldusväärsete reisijate programmide kohta Ameerika Ühendriikides

Kellelegi ei meeldi järjekorras ootamine. Pärast pikka rahvusvahelist lendu võib väsitava tollijärjekorra teosammul läbimine tunduda küllaltki väheahvatlevana. Harva reisivate inimeste jaoks on see tüütu, sagedaste reisijate jaoks aga tõeline õudusunenägu.

Kui reisite sagedasti Ameerika Ühendriikide vahet, võib teie jaoks olla kasulik USA usaldusväärsete reisijate programmi kuulumine. Neid programme haldab USA Tolli- ja Piirivalveamet ning need võimaldavad kiiremat, stressi- ja järjekorravaba reisimist.

 

Usaldusväärsete reisijate programmide eelised

Usaldusväärsete reisijate programmi liikmesuse täpsed eelised sõltuvad osaliselt teie valitud programmist. Taotlemisprotsess, kvalifitseerumine ja eelised varieeruvad veidi programmiti. Üks omadus on neil kõigil aga ühine — need muudavad reisimise mugavamaks.

Enamik usaldusväärsete reisijate programmidest hõlmavad eelkontrolli USA Transpordijulgestusameti poolt. Mõnel juhul võimaldab see reisijatel vältida pikki turvakontrolli järjekordi, läbides selle asemel lihtsustatud turvakontrolli. Rahvarohketes lennujaamades, kus reisijate kontrollimine on aja- ja töökulukas, võite hoida kokku tunni või rohkemgi oma reisiajast, kui kasutate lendamiseks ühte paljudest eelkontrolli programmis osalevatest lennukompaniidest.

Pärast USA-s maandumist saavad usaldusväärsete reisijate programmi kuuluvad inimesed kiiremini riiki siseneda. Paljudes lennujaamades on usaldusväärsete reisijate jaoks eraldi järjekorrad ja kontrollimise kord, mis võimaldab neil palju kiiremini tolliformaalsused läbida ja riiki siseneda.

Kolm suurimat usaldusväärsete reisijate programmi on Global Entry, SENTRI ja NEXUS. Milline neist sobib teile, sõltub suures osas teie kodakondsusest ja reisimisharjumustest. Et aidata teil kindlaks teha, milline programmidest vastab teie vajadustele, toome ülevaate kolmest populaarsemast usaldusväärsete reisijate programmist Ameerika Ühendriikidesse ja selle piires reisimiseks.

  • Global Entry – Kui te olete USA kodanik, USA seaduslik alaline elanik või programmi veebisaidil toodud loetelus oleva riigi kodanik, võite te kvalifitseeruda Global Entry usaldusväärsete reisijate programmis osalemiseks. Global Entry võimaldab reisijatel järjekordi vältida ja siseneda USA-sse automatiseeritud kioskite kaudu. Harilikult ei pea Global Entry liikmed läbima tolli- ja piirivalveametniku poolset kontrolli, mis tähendab, et riiki sisenemine toimub vähemate järjekordade ja vaevaga. Global Entry liikmetele kehtivad nii rahvusvahelistel kui siselendudel ka USA Transpordijulgestusameti poolse eelkontrolli eelised. Global Entry programmiga liituda soovijad peavad läbima taustakontrolli ja intervjuu. Global Entry liikmesuse taotlemiseks peate kõigepealt leppima kokku aja personaalintervjuuks. Protsessi eest tuleb tasuda 100 USD suurune ühekordne tasu.
  • SENTRI – Inimeste jaoks, kes reisivad sageli Ameerika Ühendriikidesse Mehhiko maismaapiiri kaudu, võib osutuda kasulikuks SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) programmi liikmesuse taotlemine. See programm pakub kiirendatud piiriületusprotseduure eelnevalt heaks kiidetud, madala riskiastmega reisijatele, kes sisenevad USA-sse riigi lõunapoolsete maismaa piiripunktide kaudu. Paljudel juhtudel hõlmab programm ka Transpordijulgestusameti poolset eelkontrolli. SENTRI liikmesuse taotlemise käigus kontrollitakse isiku tausta, mis hõlmab kuritegevuse, õiguskaitse, immigratsiooni ja terrorismiga seotud näitajaid. Samuti on vajalik õiguskaitse eesmärgil 10 sõrmejälje kontrollimine ning personaalintervjuu tolli- ja piirivalveametnikuga. Taotlemisprotsessi on kõige parem alustada aja kokkuleppimisest personaalintervjuuks teie asukoha lähistel.
  • NEXUS – Kui te reisite sagedasti Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahet ning olete tüdinud seismast aina pikemates piirikontrolli järjekordades, aitab NEXUS programmiga liitumine teil soovitud sihtkohta jõuda palju kiiremini. Nagu SENTRI programm, võimaldab ka NEXUS reisijaid eelnevalt kontrollida, et kiirendada piiriületusformaalsuste läbimist ja sisenemist nii USA-sse kui Kanadasse. Riigi põhjapoolsetes piiripunktides saavad NEXUS programmi liikmed spetsiaalsete ridade abil vältida järjekordi ning siseneda riiki NEXUS kioskite kaudu. NEXUS programmi eelised ei piirdu vaid maismaapiiri ületamisega: liikmed saavad kiiremini läbida piiriületusformaalsused ka merepiiripunktides ning Kanadasse õhuteed pidi sisenemisel või USA-sse sisenemisel Kanada kiirendatud piiriületusformaalsusi võimaldavate lennujaamade kaudu. NEXUS liikmesuse taotlemiseks tuleb kokku leppida personaalintervjuu USA tolli- ja piirivalveametiga. Kui teie taotlus kiidetakse heaks, väljastatakse teile raadiosageduslik identifitseerimiskaart kasutamiseks USA-sse või Kanadasse sisenemisel spetsiaalsetes lennujaamade, maismaa ja merepiiripunktide kaudu. Täpsemat informatsiooni NEXUS programmi eeliste kohta leiate USA Tolli- ja Piirivalveameti veebilehelt.