AnsvarsfriskrivningESTA.us förser med information om ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Den här webbsidan är privatägd och samverkar inte med den amerikanska regeringen.

Den fullständiga guiden till USA:s Trusted Traveler Program

Ingen tycker om att stå i kö. Efter en lång internationell flygresa är blotta tanken av att snigla sig fram i långa köer till gränskontrollen utmattande. För de som reser ibland är det en olägenhet. För de som reser ofta är det en mardröm.

Om du ofta reser till och från USA kan du gynnas av ett medlemskap i ett av USA:s Trusted Traveler Program. Dessa program, som drivs av det amerikanska tull- och gränsskyddet, tillåter ett snabbare, stressfritt resande samt möjligheten att gå före i kön.

Fördelar med Trusted Traveler Programmen

De exakta fördelarna med ett Trusted Traveler-medlemskap beror på vilket program du väljer. Ansökningen, kvalificeringen och fördelarna varierar från ett program till ett annat. Gemensamt för dem alla är möjligheten att resa bekvämare.

De flesta Trusted Traveler Program inkluderar TSA Precheck. I några fall låter detta resenärer gå förbi långa säkerhetskontroller för en snabbare granskning. På stora flygplatser där säkerhetskontrollen går sakta och mödosamt kan det spara upp till en timme eller mer om du flyger med en av de många flygbolag som deltar i Precheck.

När man landar i USA kan de som är med i ett Trusted Traveler Program påskynda ankomsten till landet. Flera flygplatser har separata filer och procedurer för Trusted Travelers som låter dem passera igenom gränskontrollen och komma in i landet snabbare.

De tre stora Trusted Traveler Programmen är Global Entry, SENTRI och NEXUS. Vilket program som passar dig bäst beror på ditt medborgarskap och dina resvanor. För att hjälpa dig att avgöra vilket program som passar dina behov kommer här en genomgång av de tre största Trusted Traveler Programmen för resor till och inom USA.

  • Global Entry – Om du är en amerikansk medborgare, juridisk medborgare eller medborgare i ett av dessa länder listade på programmets webbsida kan du kvalificeras till Global Entry Trusted Traveler Programmet. GE låter deltagare gå före i köerna och komma in i USA genom automatiska stationer. GE-medlemmar behöver normalt inte träffa en gränskontrollant för inspektion, vilket innebär att du får komma in i landet med få köer och lite krångel. GE-medlemmar får normalt också ta del av fördelarna i TSA Precheck, som gäller för både internationella och nationella flygningar. De som vill ansöka om ett medlemskap i Global Entry Programmet måste genomgå en bakgrundskontroll och intervju. För att påbörja ansökan till GE måste du först boka tid för en personlig intervju. Processen kostar en engångsavgift på 100 dollar.
  • SENTRI – De som ofta reser till USA från Mexiko via landgränsen kan gynnas av att ansöka om ett medlemskap i programmet Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection (SENTRI). Det här programmet tillåter påskyndat godkännande för godkända, lågrisk resenärer som kommer till USA genom landets södra gräns. I flera fall inkluderar det också TSA Precheck. SENRTI-ansökan involverar en bakgrundskontroll som granskar brotts-, polis-, tull-, migrations- och terrorindex. Det krävs en fingeravtryckskontroll av alla 10 fingrar och en personlig intervju med en gränskontrollant. För att påbörja ansökan ska du boka in en intervju på en plats nära dig.
  • NEXUS – Om du ofta reser mellan USA och Kanada och är trött på att vänta i de växande köerna för att korsa gränsen kan ett medlemskap i NEXUS-programmet ta dig dit du vill fortare. Precis som SENTRI låter NEXUS förgranskade resenärer påskynda processen när de anländer till USA och Kanada. Genom att använda utvalda filer vid de nordliga gränsstationerna kan NEXUS-medlemmar hoppa över köerna och anlända via NEXUS-automaterna. Fördelarna med NEXUS gäller inte enbart vid landgränsen: medlemmar kan påskynda hanteringen vid hamnar och flygplatser när de kommer till Kanada via luften eller kommer till USA via godkända kanadensiska flygplatser. För att påbörja ansökan om att bli en godkänd NEXUS-medlem ska du börja med att boka ett möte med den amerikanska gränskontrollen. Om din ansökan godkänns kommer du att få ett id-kort med en radiofrekvens som ska användas när du anländer till USA eller Kanada via godkända flyg-, land- och hamnstationer. Mer information om fördelarna med NEXUS kan hittas på den amerikanska tull- och gränskontrollens webbsida.