Zasady i warunki

Home > WARUNKI

Zasady i warunki

ESTA.us („Ta witryna”/„Właściciel witryny”/„my/nas/nasz”) udostępnia informacje na tej stronie każdemu odwiedzającemu z dostępem do Internetu. Wizyta na naszej stronie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Odwiedzający (Ty) jesteś związany określonymi Warunkami i Polityką Prywatności. Odwiedzający gwarantuje i oświadcza ESTA.us, że masz prawo odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z dostarczonych informacji. Regulamin jest okresowo aktualizowany. Odwiedzający wyraża zgodę na opublikowaną zaktualizowaną wersję. Po zapoznaniu się z Regulaminem prosimy o kontakt mailowy w celu uzyskania dodatkowych informacji. Zobacz stronę obsługi klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące kontaktu.

Ta strona internetowa zawiera informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego i Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA). Podane informacje opierają się na publicznie dostępnych źródłach, naszej interpretacji i naszych doświadczeniach dotyczących Programu Ruchu Bezwizowego i ESTA. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić aktualne i aktualne informacje bez żadnych gwarancji. ESTA.us udostępnia tekst na tej stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Tekst dotyczy zagadnień prawnych (nie porad prawnych). Odwiedzający polega na dostarczonych informacjach na własne ryzyko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zawartości naszej strony internetowej, skontaktuj się z nami.

Projekt strony internetowej i logo

Projekt strony internetowej i logo są wyłączną własnością ESTA.us. Używanie tego projektu strony internetowej lub logo bez pisemnej zgody jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie międzynarodowych praw autorskich i podlega ściganiu w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo.

Prawa własności intelektualnej

ESTA.us (ta witryna internetowa) jest właścicielem praw autorskich do wszystkich treści, układu, projektu, danych, grafiki, znaków towarowych i logo w domenie www.esta.us. Treść chronią międzynarodowe prawa autorskie. W żadnym wypadku żadna osoba ani firma nie może wykorzystywać jakiejkolwiek części treści bez pisemnej zgody www.esta.us. Żądania dotyczące praw własności intelektualnej należy kierować do naszego Działu Prawnego. Prosimy o przesłanie formularza online na naszej stronie kontaktowej.

prawa autorskie

Wszystkie informacje w domenie www.esta.us są chronione prawami autorskimi i są chronione światowymi prawami autorskimi i postanowieniami traktatowymi, chyba że zaznaczono inaczej. Bez pisemnej zgody nie można ich kopiować, powielać, modyfikować, przesyłać, publikować, transmitować ani rozpowszechniać w całości ani w części. Pisemną zgodę należy uzyskać, przesyłając formularz online na naszej stronie kontaktowej.

Zewnętrzne linki

Zewnętrzne linki z naszej strony internetowej służą odwiedzającemu do uzyskania dodatkowych informacji na temat Programu Ruchu Bezwizowego oraz sposobu uzyskania zezwolenia na podróż (ESTA). Nie mamy kontroli nad zawartością stron internetowych poza naszą domeną. Poleganie na tych linkach jest wyłączną odpowiedzialnością odwiedzającego.

Korzystanie z naszej strony internetowej

Możesz korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie do celów osobistych. Nie wolno pobierać, modyfikować ani wykorzystywać żadnej części naszej witryny do jakichkolwiek celów, w tym do odsprzedaży lub użytku komercyjnego. Ta strona internetowa jest własnością prywatną i jest obsługiwana. Pytania dotyczące tej witryny należy przesyłać za pośrednictwem strony Kontakt.

Program partnerski

ESTA.us nie oferuje żadnego programu partnerskiego. Nasza strona internetowa jest niezależna. Nie popieramy ani nie współpracujemy z żadną inną firmą ani stroną internetową.

Ostatnio zaktualizowany: 20 lipca 2022 r