GDPR

Home > GDPR

GDPR

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) to ramy regulacyjne dla Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) związane z przetwarzaniem danych osobowych. Parlament Europejski i Rada wdrożyły rozporządzenie (UE 2016/79) 27 kwietnia 2016 r. Głównymi celami GDPR są: 1) zapewnienie mieszkańcom UE dalszej kontroli nad danymi przekazywanymi firmom oraz 2) zapewnienie firmom ram, których należy przestrzegać, gdy przetwarzanie danych od mieszkańców UE.

Rządy krajów spoza UE/EOG mają różne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Niektóre ramy regulacyjne są podobne do GDPR, podczas gdy inne są minimalne. Globalne firmy mają tendencję do podążania za ramami GDPR, które są uważane za wiodący standard przetwarzania danych.

Sieć WWW składa się z milionów stron internetowych, które podczas odwiedzania wymagają umieszczenia określonych danych na komputerach odwiedzających. Zapisane dane można podzielić na:

  • Możliwość śledzenia
  • Niemożliwe do wyśledzenia


Ta witryna internetowa nie wymaga zapisywania żadnych identyfikowalnych danych na komputerach odwiedzających, aby działała zgodnie z oczekiwaniami. Wszyscy odwiedzający pozostają całkowicie anonimowi. Jedyne zebrane dane, których nie można śledzić, dotyczą analizy technicznej. Używamy SSL (Secure Socket Layer) w celu ochrony transferu danych do/z naszej strony internetowej.

Identyfikowalne dane są dostarczane tylko przez odwiedzających, którzy się z nami kontaktują. Wybór należy do Ciebie, co napisać i zawrzeć. Jeśli nas zdobędziesz, poznamy podane przez Ciebie informacje. Gdy odpowiemy na Twój e-mail, zostanie on trwale usunięty, wraz z wszelkimi dołączonymi załącznikami. Nie przechowujemy żadnych danych umożliwiających identyfikację z jakiegokolwiek powodu.

Ta strona internetowa jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z GDPR lub prywatnością, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2022 r