Zažiadanie o Cestovnú Registráciu ESTA pre občanov Slovenskej Republiky


This page is available in the following languages: ENGLISH | SLOVAK

Country: Slovakia

ESTA Required: Yes

Slovenská Republika je súčasťou Programu Bezvízového Styku, ktorý umožňuje občanom Slovenskej Republiky cestovať do Spojených Štátov bez víz. 12-teho januára 2009 sa stal ESTA (Elektronický Systém pre Cestovné Povolenie) bodom Programu Bezvízového Styku. ESTA je systém pre podanie žiadosti pre všetkých cetujúcich z Krajín Bezvízového Styku, vrátane Slovenska. Program Bezvízového Styku zjednodušil cestovanie do Spojených Štátov pre milióny návštevníkov vďaka strojovo čitateľným pasom. V súčastnosti kvôli usmerneniam ohľadom zvýšenej bezpečnosti, si ten istý návštevník musí zažiadať o Cestovnú Povolenie dopredu. Ako vždy, strojovo čitateľné alebo elektronické pasy z krajín Bezvízového Styku sú požadované za účelom získania prístupu do krajiny. Kompletný proces žiadosti v rámci ESTA je vedený online a vykonávaný Ministerstvom Vnútornej Bezpečnosti Spojených Štátov Amerických (skr. DHS).

Cestovné Povolenie nie je vízum. V skutočnosti by sa osoba z krajiny nepozbavenej vízového styku nemala ani len pokúsiť o zažiadanie Cestovného Povolenia. Dôvodom pre program ESTA je umožnenie Ministerstvu Vnútornej Bezpečnosti zmonitorovať všetkých cestujúcich v rámci Programu Bezvízového Styku predtým, než opustia svoju krajinu. Cestujúci občania Slovenskej Republiky do Spojených Štátov by mali zažiadať o Cestovné Povolenie aspoň 72 hodín pred vycestovaním. Schválené Cestovné Povolenie nezaručuje vstup do krajiny, ale je nevyhnutnou podmienkou pre cestovanie do Spojených Štátov letecky či loďou.


Dôležité Skutočnosti Ohľadom Programu ESTA:

 • Program ESTA (Povolenie Cestovania do Spojených Štátov) nie je vízum. Zodpovedá povoleniu nastúpiť na loď alebo lietadlo, cestujúcim do Spojených Štátov.
 • Dôvodom pre program ESTA je umožnenie Vláde Spojených Štátov zmonitorovať všetkých cestujúcich v rámci Programu Bezvízového Styku predtým, než opustia svoju krajinu.
 • Občania jednej z 37-tich Krajín Bezízového Styku (vrátane Slovenska), vstupujúci na územie Spojených Štátov by mali podať žiadosť v rámci Programu Bezvízového Styku
 • Odporučuje sa si zažiadať v rámci ESTA najmenej 72 hodín pred odjazdom.
 • Ak Vám bola zamietnutá Žiadosť v rámci ESTA, budete si musieť zažiadať o B-1 Turistické Vízum alebo B-2 Turistické Vízum.
 • Schválené Cestovné Povolenie v rámci ESTA nezaručuje vstup do Spojených Štátov.

Prečo by som si mala/mal zažiadať v rámci ESTA?

 • Začínajúc 12-tym januárom 2009, občania z krajín Bezvízového Styku si musia podať žiadosť v rámci ESTA (Povolenie Cestovania do Spojených Štátov) za účelom spôsobilosti pre vstup do Spojených Štátov.
 • Cestovné Povolenie v rámci ESTA je platné až do doby dvoch rokov a môže byť jednoducho obnovené pre ďalšie návštevy.

Kto si musí podať žiadosť v rámci ESTA?

 • Akákoľvek osoba, plánujúca navštíviť Spojené Štáty v rámci Programu Bezvízového Styku a vstupujúca na územie Spojených Štátov letecky alebo loďou.
 • Akákoľvek osoba prepravujúca sa cez územie Spojených Štátov v rámci Programu Bezvízového Styku.
 • Deti a maloleté osoby, navštevujúce a prepravujúce sa v rámci Programu Bezvízového Styku musia tiež vlastniť schválenú žiadosť v rámci ESTA.

 


About ESTA Applications

Postup o Zažiadanie Online

Žiadosť Vám zaberie menej ako 5 minút

Pomer schválených žiadostí je viac než 99% (Zdroj: Vláda Spojených Štátov Amerických)

Povinnosť začínajúca dňom 12. január 2009

Platná až do doby 2 rokov