Zrieknutie sa zodpovednosti: ESTA.us poskytuje informácie o Elektronickom systéme pre cestovné povolenie. Tieto stránky sú v súkromnom vlastníctve a nie sú spojené s vládou USA. Odkazujeme na webové stránky tretích strán, ktoré spracúvajú žiadosti ESTA za dodatočný poplatok za spracovanie. Návštevníci si môžu vybrať medzi súkromnou spoločnosťou alebo oficiálnym vládnym portálom na odoslanie cestovného povolenia.

Krajiny bez vízovej povinnosti


V súčasnej dobe existuje 39 krajín bez vízovej povinnosti, ktoré od 12. januára 2009 vyžadujú schválené cestovné povolenie ESTA k návšteve Spojených štátov letecky alebo po mori. Osoby, ktoré sú držiteľmi pasu z ktorejkoľvek z týchto krajín, môžu za určitých podmienok navštíviť Spojené štáty v rámci programu bezvízového styku. Cestujúci s pasom z ktorejkoľvek inej krajiny musia vopred získať vízum B-1 alebo B-2. Upozorňujeme, že cestovné povolenie (ESTA) sa musí vopred získané online, zatiaľ čo Formulár I-94W je zvyčajne vyplnený počas letu alebo v mieste vstupu do USA.


ESTA Žiadosť


Zoznam oprávnených krajín

 • Andorra
 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Brunej
 • Čile
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Lotyšsko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Monako
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • San Marino
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Spojené kráľovstvo *
* (Anglicko, Severné Írsko, Škótsko a Wales)


Čo je program bezvízového styku?

Program bezvízového styku je vládny program USA, ktorý umožňuje občanom a štátnym príslušníkom z 39 krajín vstúpiť do Spojených štátov za účelom podnikania alebo návštevy až na 90 dní bez získania víza. Výhodou vstupu do Spojených štátov v rámci bezvízového programu je, že môžete cestovať do Spojených štátov krátkodobo bez získania víza. Cestujúci z krajín bez vízovej povinnosti musia mať schválené cestovné povolenie (ESTA) pre vstup do Spojených štátov letecky alebo po mori.

Dôležité informácie o programe bezvízového styku:

 • Cestujúci, ktorí vstupujú do USA v rámci programu bezvízového styku, môžu zostať v krajine až na 90 dní. Predĺženie nie je povolené.
 • Strojovo čitateľný pas je vyžadovaný u všetkých cestujúcich.
 • Schválené povolenie ESTA (US Travel Authorisation) je povinné pre všetkých cestujúcich z krajín bezvízového programu, ktorí vstúpia do USA letecky alebo po mori po 12. januári 2009.
 • Ministerstvo zahraničia USA môže pridávať alebo odstraňovať krajiny z programu bezvízového styku. Argentína a Uruguaj boli nedávno odstránené a boli pridané tieto krajiny: Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovensko a Južná Kórea.
 • Program bezvízového styku je obvykle skracovaný ako program VWP (Visa Waiver Program)
 • Program bezvízového styku bol založený v roku 1986 s cieľom povzbudiť cestovný ruch v Spojených štátoch.

Ak ste občan Spojených štátov, môžu byť pre vás dôležité ďalšie požiadavky. Viac o týchto požiadavkách si môžete prečítať tu.

Kanada nie je súčasťou Programu bezvízového styku a pre prekročenie americkej hranice existujú ďalšie požiadavky pre kanadských občanov. Tu sa môžete dozvedieť viac o týchto požiadavkách.