Krajiny bez vízovej povinnosti


V súčasnej dobe existuje 38 krajín bez vízovej povinnosti, ktoré od 12. januára 2009 vyžadujú schválené cestovné povolenie ESTA k návšteve Spojených štátov letecky alebo po mori. Osoby, ktoré sú držiteľmi pasu z ktorejkoľvek z týchto krajín, môžu za určitých podmienok navštíviť Spojené štáty v rámci programu bezvízového styku. Cestujúci s pasom z ktorejkoľvek inej krajiny musia vopred získať vízum B-1 alebo B-2. Upozorňujeme, že cestovné povolenie (ESTA) sa musí vopred získané online, zatiaľ čo Formulár I-94W je zvyčajne vyplnený počas letu alebo v mieste vstupu do USA.


Zoznam oprávnených krajín

 • Andorra
 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Brunej
 • Čile
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Lotyšsko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Monako
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Portugalsko
 • San Marino
 • Singapur
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Spojené kráľovstvo *
* (Anglicko, Severné Írsko, Škótsko a Wales)

 Čo je program bezvízového styku?

Program bezvízového styku je vládny program USA, ktorý umožňuje občanom a štátnym príslušníkom z 38 krajín vstúpiť do Spojených štátov za účelom podnikania alebo návštevy až na 90 dní bez získania víza. Výhodou vstupu do Spojených štátov v rámci bezvízového programu je, že môžete cestovať do Spojených štátov krátkodobo bez získania víza. Cestujúci z krajín bez vízovej povinnosti musia mať schválené cestovné povolenie (ESTA) pre vstup do Spojených štátov letecky alebo po mori.

Dôležité informácie o programe bezvízového styku:

 • Cestujúci, ktorí vstupujú do USA v rámci programu bezvízového styku, môžu zostať v krajine až na 90 dní. Predĺženie nie je povolené.
 • Strojovo čitateľný pas je vyžadovaný u všetkých cestujúcich.
 • Schválené povolenie ESTA (US Travel Authorisation) je povinné pre všetkých cestujúcich z krajín bezvízového programu, ktorí vstúpia do USA letecky alebo po mori po 12. januári 2009.
 • Ministerstvo zahraničia USA môže pridávať alebo odstraňovať krajiny z programu bezvízového styku. Argentína a Uruguaj boli nedávno odstránené a boli pridané tieto krajiny: Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovensko a Južná Kórea.
 • Program bezvízového styku je obvykle skracovaný ako program VWP (Visa Waiver Program)
 • Program bezvízového styku bol založený v roku 1986 s cieľom povzbudiť cestovný ruch v Spojených štátoch.

Ak ste občan Spojených štátov, môžu byť pre vás dôležité ďalšie požiadavky. Viac o týchto požiadavkách si môžete prečítať tu.

Kanada nie je súčasťou Programu bezvízového styku a pre prekročenie americkej hranice existujú ďalšie požiadavky pre kanadských občanov. Tu sa môžete dozvedieť viac o týchto požiadavkách.