Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

EVUS – Kõik, Mida Selle Kohta Teadma Peab

Kuna turvaprotokolle kehtestatakse üha enamates riikides üle maailma, on raske end iga regiooni uute seaduste, määruste ning viisanõuetega kursis hoida.

EVUS (ehk elektrooniline viisa ajakohastamise süsteem — Electronic Visa Update System) on Ameerika Ühendriikides kasutusele võetud reisimist puudutav protokoll, mille abil ajakohastatakse informatsiooni riiki sisenevate ja sealt väljuvad inimeste kohta, ning kergendatakse sellega ajakulukaid ohutusmeetmeid.

Järgnevalt leiate kogu vajaliku informatsiooni elektroonilise viisa ajakohastamise süsteemi kohta juhuks, kui reisite Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel.

 

Mis on EVUS?

EVUS on elektrooniline registreerimissüsteem, mida kasutavad Hiina kodanikud oma reisiandmete ajakohastamiseks enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist.

Elektrooniline süsteem teeb kindlaks, kas reisijal on õigus USA-sse reisida ning kas tema suhtes kehtib lisaks viisa olemasolule ka mis tahes täiendav nõue, mis peab enne USA-sse jõudmist olema täidetud.

 

Kelle jaoks on EVUS mõeldud?

Elektroonilise viisa ajakohastamise süsteemi kasutamine on kohustuslik inimestele, kes reisivad USA-sse äri või puhkuse eesmärgil 10-aastase kehtivusajaga B1, B2, või B1/B2 viisa alusel.

EVUSe registreering ei asenda B1 või B2 viisat, vaid USA-sse sisenemiseks on vajalik mõlema olemasolu. Kui reisija USA viisa kuulub aga mis tahes muusse kategooriasse, ei ole EVUSes registreerumine vajalik.

Pärast EVUSes edukalt registreerumist kehtib teie registreering kaks aastat. See aegub siis, kui aegub teie viisa või kui passi kehtivusaja lõppemiseni on jäänud kuus kuud. EVUSe registreeringu kehtivusajal saavad reisijad Ameerika Ühendriikidesse reisida korduvalt.

 

EVUSes registreerumise protsess

Elektroonilise portaali kaudu EVUS-es registreerumiseks kulub umbes 20 minutit, kuid harvadel juhtudel võib tulemuse saamine aega võtta kuni 72 tundi. Mõistagi, kuna taotlemine toimub elektrooniliselt, peab reisijal olema EVUSe kasutamiseks juurdepääs internetile.

EVUSes registreerujalt küsitakse küsimusi, mille eesmärgiks on teha kindlaks, kas tal on õigus reisida USA-sse, samuti tuleb registreerumise käigus märkida reisija isikuandmed nagu nimi, sünniaeg ja aadress.

EVUSe algstaadiumis saavad reisijad seal registreeruda tasuta, hiljem tuleb selle eest maksta väikest tasu. Reisijad saavad registreeruda ka grupina: reisija sugulastel, sõpradel ja muudel isikutel on võimalik end registreerida taotleja nimel.

 

EVUSe registreeringu saamine

Kõik heakskiidetud registreerumised kinnitatakse elektrooniliselt ning mis tahes füüsiline paberite täitmine ei ole vajalik. EVUSe registreerumise heakskiitmise kohta teavituse saamiseks peab taotleja kontrollima oma registreerumise staatust EVUS veebilehel.

Juhul kui teie EVUSes registreerumine on siiski tagasi lükatud, palub USA Tolli- ja Piirivalveamet, et võtaksite enne uuesti registreeruda üritamist ühendust EVUSe kõnekeskusega. On hea teada, et enamik taotlusi kiidetakse heaks, kuna süsteem on kehtestatud pigem andmete ajakohastamise eesmärgil. Seega tuleb ka kõik tekkinud vead parandada uuesti EVUSes registreerumise kaudu.

 

Kuidas uuendada EVUSe registreeringut

EVUSe registreering kehtib kaks aastat, või kuni viisa või passi aegumiseni. Pärast seda on reisija kohustatud oma EVUSe registreeringut elektrooniliselt uuendama. Uuendamine toimub samamoodi nagu esmane registreerumine, ning ka siin kiidetakse enamik registreerumisi heaks.