AnsvarsfriskrivningESTA.us förser med information om ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Den här webbsidan är privatägd och samverkar inte med den amerikanska regeringen.

EVUS – Allt Du Behöver Veta

Det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad med nya lagar, regler och visumkrav när länder runt om i världen inför nya säkerhetsprotokoll.

EVUS (som står för Electronic Visa Update System) är ett reseprotokoll som används av USA för att kontrollera vilka som kommer in i och lämnar USA, samtidigt som det underlättar långa säkerhetskontroller.

Om du reser mellan USA och Kina kommer här allt du behöver veta om EVUS.

Vad är EVUS?

EVUS är ett online-baserat inskrivningssystem som kinesiska medborgare använder för att uppdatera sin reseinformation innan de reser till USA.

Online-systemet avgör om resenären är godkänd för att resa och är ytterligare ett krav som måste uppfyllas utöver att ha ett godkänt besöksvisum innan ankomst till USA.

 

Vem kvalificerar för EVUS?

EVUS är obligatoriskt för de som reser till USA med ett B1, B2 eller B1/B2-visum för både arbete och turism, som är giltigt i 10 år.

Det här systemet kommer inte att ersätta de nuvarande B1- och B2-visumen och båda kommer att krävas för att komma in i USA. Om ett visum ingår i någon annan kategori är EVUS inte nödvändigt.

Om resenärens EVUS-inskrivning godkänns kommer den att vara giltig i två år. Den kommer att gå ut om ditt visum går ut eller sex månader innan passet går ut. Besökare kommer även att ha möjlighet att göra flera resor till USA under giltighetstiden.

 

EVUS-ansökan

Det tar ca. 20 minuter att ansöka om ett EVUS genom en plattform på nätet, men det kan ta upp till 72 timmar i ovanliga fall. Eftersom ansökan sker på nätet måste resenären ha tillgång till internet.

EVUS-sökande kommer att ombes svara på ett antal frågor och uppge allmän information såsom resenärens namn, födelsedag och adress.

De första stegen i EVUS-ansökan är gratis; men efteråt kommer en mindre avgift att tas ut. Resenärer kan också ansöka som grupp medan familjer, vänner eller andra kvalificerade tredjeparter är välkomna att ansöka å en sökandes vägnar.

 

Få ett godkänt EVUS

Alla godkända ansökningar kommer att verifieras elektroniskt och ingen fysisk pappersform krävs. För att bli underrättad om en godkända EVUS-ansökan måste den sökande kontrollera sin existerande inskrivningsstatus på EVUS-sidan.

Om en EVUS-ansökan inte har godkänts kommer USA:s tull- och gränskontroll att be resenären kontakta EVUS-kundtjänst innan en ny ansökan görs. Med det sagt måste alla fel rättas genom en ny EVUS-ansökan.

 

Hur man förnyar en godkänd EVUS-ansökan

Godkända EVUS-ansökningar är giltiga i två år eller till dess att visum eller pass går ut. Efteråt kan sökande förnya deras EVUS-ansökningar online. Förnyelsen är den samma som den första ansökan och de flesta förnyelser godkänns.