GDPR

Home > GDPR

GDPR åtagande

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är ett regelverk för Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) relaterat till behandling av personuppgifter. Europaparlamentet och rådet implementerade förordningen (EU 2016/79) den 27 april 2016. De primära syftena med GDPR är att 1) ge EU-medborgare ytterligare kontroll över data som ges till företag och 2) ge företag ett ramverk att följa när behandlar uppgifter från EU-medborgare.

Regeringar utanför EU/EES har olika regelverk relaterade till behandling av personuppgifter. Vissa regelverk liknar GDPR, medan andra är minimala. Globala företag tenderar att följa GDPR-ramverket, som anses vara en ledande standard för databehandling.

World Wide Web består av miljontals webbplatser som, när de besöks, kräver att specifika data placeras på besökarnas datorer. Data som sparas kan kategoriseras som:

  • Spårbar
  • Ej spårbart


Denna webbplats kräver inte att någon spårbar data sparas på besökarnas datorer för att fungera som önskat. Alla besökare förblir helt anonyma. Den enda icke-spårbara data som samlas in är relaterad till teknisk analys. Vi använder ett SSL (secure socket layer) för att skydda dataöverföringen till/från vår webbplats.

Spårbar data tillhandahålls endast av besökare som kontaktar oss. Du väljer själv vad du ska skriva och ta med. Om du får oss kommer vi att veta vilken information du lämnar. När vi har svarat på ditt e-postmeddelande kommer det att raderas permanent och alla bilagor som du kan ha inkluderat. Vi behåller inga identifierbara uppgifter av någon anledning.

Denna webbplats är avsedd för besökare som är 18 år eller äldre.

Om du har några GDPR- eller integritetsrelaterade frågor, vänligen kontakta oss när som helst.

Senast uppdaterad: 20 juli 2022