Ansvarsfriskrivning: ESTA.us förser med information om ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Den här webbsidan är privatägd och samverkar inte med den amerikanska regeringen. Vi länkar till tredje parts webbsidor som hanterar ESTA-ansökningarna för en tilläggsavgift. Besökare kan välja att använda ett privat företag eller den officiella regeringsportalen för att skicka in sina resetillstånd.

Verifiera, Lokalisera Eller Kontrollera Statusen På Ditt ESTA


Har du redan en resebehörighet men ändå har frågor? Det är möjligt att göra följande:

  • Få hjälp för att verifiera ditt ESTA
  • Få hjälp med att lokalisera din existerande resebehörighet (ESTA)
  • Kontrollera statusen på din resebehörighet

Det rekommenderas att resenärer verifierar statusen på deras resebehörighet innan avresa.


Verifiera-Kontrollera ESTA-Statusen

Uppdatera Ett Befintligt ESTA Innan Avresa Till USA


Resenärer med en godkänd resebehörighet (ESTA) kan uppdatera deras resebehörighet innan varje resa till USA. Följande information går att uppdatera inför varje resa:

  • Mejladressen
  • Boendeadressen i USA (om det inte gäller genomresa)

Om du reser via USA kan du endast uppdatera din mejladress. Om du däremot stannar i USA kan du uppdatera både mejladressen och boendeadressen.


Vi kan hjälpa dig att uppdatera och verifiera din resebehörighet innan avresa.

Om ESTA-ansökningar

Verifiering och status-kontroll på nätet

Få ditt uppdaterade ESTA inom 2-72 timmar

Över 99 % godkända ansökningar (Källa: DHS)

Obligatoriskt sedan den 12 januari 2009

Giltig i upp till 2 år