Αποποίηση ευθύνηςESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ.

EVUS – Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζετε

Δεδομένου ότι δημιουργούνται πρωτόκολλα ασφαλείας σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, ενδέχεται να είναι δύσκολο να ενημερώνεται κανείς για τους νέους νόμους, τους κανονισμούς και τα προαπαιτούμενα για βίζα σε κάθε περιοχή.

Το EVUS (ή Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Βίζας) είναι ένα ταξιδιωτικό πρωτόκολλο που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ενημερώνονται σχετικά με το ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα μειώνει τη μεγάλη διάρκεια των μεθόδων ασφαλείας.

Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Βίζας που πρέπει να γνωρίζετε.

 

Τι Είναι το EVUS;

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Βίζας είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής που χρησιμοποιείται από Κινέζους πολίτες για την ενημέρωση των ταξιδιωτικών πληροφοριών τους προτού αναχωρήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ηλεκτρονικό σύστημα καθορίζει εάν ο ταξιδιώτης δικαιούται να ταξιδέψει, και αποτελεί πρόσθετη απαιτούμενη προϋπόθεση πέραν της έγκυρης βίζας επισκέπτη πριν την άφιξή του στις ΗΠΑ.

 

Ποιος Δικαιούται EVUS;

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Βίζας είναι υποχρεωτικό για όσους ταξιδεύουν στις ΗΠΑ με βίζα 10 ετών Β1, Β2 ή Β1/Β2 τόσο για δουλειά όσο και για αναψυχή.

Το σύστημα αυτό δεν θα αντικαταστήσει τις τρέχουσες βίζες Β1 και Β2, καθώς και οι δύο απαιτούνται για να εισέλθει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν μια βίζα εμπίπτει σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, δεν θα χρειαστεί το EVUS.

Εάν η εγγραφή EVUS ενός ταξιδιώτη είναι επιτυχής, θα ισχύσει για δύο χρόνια. Θα λήξει εάν λήξει η βίζα ή έξι μήνες πριν λήξει το διαβατήριο του ταξιδιώτη. Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν πολλαπλά ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την ισχύουσα περίοδο.

 

Η Διαδικασία Αίτησης για EVUS

Η υποβολή αίτησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Βίζας διαρκεί περίπου 20 λεπτά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης, αν και μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες σε σπάνιες περιπτώσεις. Φυσικά, δεδομένου ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου να υποβάλουν αίτηση.

Οι υποψήφιοι για EVUS θα πρέπει να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις επιλεξιμότητας και να συμπληρώσουν βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνσή τους.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της αίτησης για EVUS, οι ταξιδιώτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση δωρεάν. Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια μικρή χρέωση. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση ως ομάδα, ενώ συγγενείς, φίλοι και άλλα τρίτα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκ μέρους του υποψηφίου.

 

Απόκτηση Επιτυχούς EVUS

Όλες οι επιτυχημένες αιτήσεις θα επαληθευτούν ηλεκτρονικά και δεν θα απαιτηθούν έγγραφα. Προκειμένου οι αιτούντες να ενημερωθούν εάν η αίτηση για EVUS είναι επιτυχής, θα πρέπει να ελέγξουν την υπάρχουσα κατάσταση εγγραφής τους στη σελίδα EVUS.

Εάν μια αίτηση για EVUS κριθεί ανεπιτυχής, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ θα σας ζητήσει να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο EVUS προτού υποβάλετε εκ νέου αίτηση. Οι περισσότερες αιτήσεις γίνονται αποδεκτές, δεδομένου ότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται για ενημερωτικές ενημερώσεις. Ωστόσο, όλα τα λάθη που έχουν γίνει θα πρέπει να διορθωθούν μέσω νέας αίτησης για EVUS.

 

Πώς να Ανανεώσετε μια Επιτυχημένη Αίτηση για EVUS

Οι επιτυχείς αιτήσεις για EVUS ισχύουν για δύο χρόνια ή μέχρι τη λήξη της βίζας ή του διαβατηρίου. Στη συνέχεια, οι αιτούντες θα πρέπει να ανανεώσουν την αίτησή τους για EVUS ηλεκτρονικά. Η διαδικασία ανανέωσης είναι ίδια με την πρώτη υποβολή αίτησης, και οι περισσότερες ανανεώσεις γίνονται αποδεκτές.