Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

US Visa – Προαπαιτούμενα Αμερικανικής Visa για Χώρες Εκτός Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα


Με βάση τη χώρα που καταχωρίσατε στο Τεστ Επιλεξιμότητας, απαιτείται να υποβάλετε αίτηση για αμερικανική βίζα. Δεν δικαιούστε είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από Βίζα. Μόνο οι υπήκοοι των 39 Χωρών Απαλλαγής από Βίζα μπορούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα για διάστημα έως 90 ημερών. Όλες οι άλλες εθνικότητες (εκτός του Καναδά) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για αμερικανική βίζα εκ των προτέρων.


Σχετικά με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program)
Το πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα των ΗΠΑ που επιτρέπει στους πολίτες και τους υπηκόους 39 χωρών να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς λόγους ή για να επισκεφτούν τη χώρα για διάστημα έως 90 ημερών χωρίς να έχουν λάβει βίζα. Το πλεονέκτημα της εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος Visa Waiver είναι ότι μπορείτε να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα. Μόνο οι υπήκοοι των 39 χωρών Απαλλαγής από Βίζα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και, εάν εγκριθούν, μπορούν να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για περίοδο μέχρι 90 ημερών χωρίς βίζα. Οι υπήκοοι όλων των άλλων χωρών (εκτός των Καναδών υπηκόων) πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βίζα πριν από την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα και δείτε τη λίστα των 39 Χωρών Απαλλαγής από Βίζα.


Σχετικά με την Τουριστική Βίζα Β-2
Οι υπήκοοι των περισσότερων χωρών χρειάζονται βίζα επισκέπτη (Επαγγελματική Βίζα Β-1 ή Τουριστική Βίζα B-2) προκειμένου να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για βίζα έχει γίνει πιο σύνθετη τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου λεπτομερούς ελέγχου στον οποίο υποβάλλονται οι περισσότεροι υποψήφιοι. Η διαδικασία αίτησης για αμερικανική Βίζα είναι τελείως διαφορετική από την αίτηση για ESTA. Η διαδικασία αίτησης για βίζα περιλαμβάνει πολλαπλές φόρμες αιτήσεων και προσωπική συνέντευξη σε προξενείο ή πρεσβεία των ΗΠΑ. Μεταξύ των διάφορων απαιτήσεων, θα χρειαστεί να χορηγήσετε έγγραφα τεκμηρίωσης ισχυρών δεσμών με τη χώρα καταγωγής σας. Η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες με Τουριστική Βίζα έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την είσοδο με ένα Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αλλαγής της κατάστασης και παράτασης της διαμονής σας.


Πώς Μπορείτε να Υποβάλετε Αίτηση για Τουριστική Βίζα ΗΠΑ:
Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση για ESTA. Η αίτηση διαρκεί κατά μέσο όρο λιγότερο από 15 λεπτά και μπορεί να γίνει στη μητρική σας γλώσσα. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, θα σας αποσταλεί ένα email με την αίτηση ESTA στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρίσατε κατά την υποβολή αίτησης. Ελέγξτε το συνημμένο έγγραφο PDF για να βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας εγκρίθηκε και ότι τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά.