Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

Τι είναι η ESTA;

ESTA σημαίνει Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Το ESTA είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης που δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποβάλει σε προκαταρκτικό έλεγχο τους ταξιδιώτες προτού τους επιτραπεί η επιβίβαση σε αεροπλάνο ή κρουαζιερόπλοιο με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις 12 Ιανουαρίου 2009, όποιος εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα είναι υποχρεωτικό να διαθέτει εγκεκριμένη ταξιδιωτική άδεια ESTA.

Ποιος πρέπει να κάνει αίτηση για ESTA;

Όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (μέσω αέρα ή θαλάσσης) στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ταξιδιωτική άδεια ESTA. Ο σκοπός της ESTA είναι να επιτρέψει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) να προβεί σε προκαταρκτικό έλεγχο όλων των ταξιδιωτών του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα πριν αναχωρήσουν από τις αντίστοιχες χώρες. Συνιστάται στους ταξιδιώτες με προορισμό τις ΗΠΑ να υποβάλουν αίτηση για ταξιδιωτική άδεια τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Τι είναι το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (VWP) είναι ένα κρατικό πρόγραμμα των ΗΠΑ που επιτρέπει στους πολίτες και τους υπηκόους των Χωρών Απαλλαγής από Visa να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς για διάστημα έως και 90 ημερών χωρίς να τους χορηγηθεί βίζα. Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν εκ των προτέρων αίτηση για παραδοσιακή τουριστική βίζα των ΗΠΑ.

ΔΩΡΕΑΝ TEST ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ESTA

Μόνο οι υπήκοοι των Χωρών Απαλλαγής από Visa μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ESTA. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ESTA προτού υποβάλετε την αίτησή σας. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε την εθνικότητά σας και κάντε κλικ στο κουμπί *Υποβολή*.
Οι αιτήσεις ESTA μπορούν να γίνουν μόνο διαδικτυακά. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε προσωπικά στην Πρεσβεία ή το Προξενείο των ΗΠΑ. Η συμπλήρωση της αίτησης διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά κατά μέσο όρο. Συνιστάται οι ταξιδιώτες να εκτυπώσουν και να έχουν μαζί τους την εγκεκριμένη ESTA όταν ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.