Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

APIS & eAPIS — Reisijaid Käsitleva Eelteabe Süsteemid Lahtiseletatuna

Arvatavasti ei tule see kellelegi üllatusena, et Ameerika Ühendriigid suhtuvad oma piirijulgeolekusse väga tõsiselt. Ühest küljest võib see tunduda igal sammul inimese eraellu sekkumisena, teisest küljest, kui võtta arvesse USA hiljutist ajalugu, on aga arusaadav, et nad on otsustanud tähelepanelikumalt jälgida reisijaid, kes riiki sisenevad või sealt väljuvad.

 

Mis on APIS?

Reisijaid käsitleva eelteabe süsteem, (Advance Passenger Information System ehk APIS) näeb ette, et Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumile edastatakse õhu- või mereteed pidi reisivate rahvusvaheliste reisijate andmed enne kui nad riiki sisenevad. APIS andmeid haldab USA Tolli- ja Piirivalveamet. Praktikas tähendab see, et kommertslennule minnes edastab teie lennuliin ametile iga reisija passiandmed alates tema täisnimest ja soost kuni kodakondsuse ja residentsusriigini.

Ameerika Ühendriigid ei ole aga ainus riik, kus reisijate andmetele kehtivad eraldi reeglid. Kanadas, Prantsusmaal ja Hiinas on kasutusel sarnane süsteem nende riikide piiri ületavate reisijate jälgimiseks. Tasub arvestada, et mõni lennuliin nõuab teilt andmete edastamist vähemalt 72 tundi enne lennu algust, mistõttu on rahvusvaheliste reiside puhul ette planeerimine äärmiselt oluline. Õnneks on vajalike andmete edastamise protsessi märkimisväärselt lihtsustatud võrreldes nende reeglite rakendamise algusaegadega. Kas mäletate kõiki neid küsimusi, millele teil tuli vastus kirjutada, kui hakkasite oma lennupiletit broneerima? Nüüd kogub lennuliin need andmed ise kokku ja edastab asjakohastele ametitele enne lennu algust.

 

Mis on eAPIS?

Massilisest identifitseeritavate isikuandmete saatmisest rääkides — kuidas see täpselt toimub? Eralennukite puhul on kasutusel eAPIS — avalik veebisait, mis võimaldab väiksematel kommertslennukompaniidel saata Tolli- ja Piirivalveametile andmeid elektrooniliselt vähemalt tund aega enne lennuki õhkutõusmist. Sellisel juhul vastutab piloot iga reisija kohta vajalike andmete kogumise ja saatmise eest USA valitsusele.

On huvitavaid olukordi, kus kaugematest, internetiühenduseta asukohtadest väljuvad eralennukid peavad uuesti väljaspool USA-d maanduma, et edastada oma reisijate nimekiri. Seda seetõttu, et harilikult on eAPIS kasutusel USA valitsuse hallatava lihtsa veebiportaali kaudu. Sellega võivad kaasneda ka halenaljakad tõrked, näiteks unustab piloot oma salasõna.

 

Aadress USA-s

Kas teilt on kunagi USA-sse saabumisel küsitud täpset aadressi, kus te USA-s peatute? See küsimus kuulub paljude riikide tolliküsimustikkudesse, kuid USA-s peate teadma oma majutuskoha täpset aadressi koos indeksiga. Kruiisilaevadel reisivad inimesed peavad teadma laeva nime ja pardalemineku linna.

Ei ole üllatav, et ka API süsteemis võib esineda vigu. Reisijaid võidakse märgistada põhjustel, mis osutuvad ebatõesteks. Kui teiega juhtus nii ja te saite loa lennata, võidakse teile anda redress number. Sellistes olukordades väljastab Tolli- ja Piirivalveamet viitenumbri, mis peaks kaasa aitama, et tulevikus laabub isikul USA-sse sisenemine veidi sujuvamalt.