Zřeknutí se odpovědnostiESTA.us poskytuje informace o Elektronickém systému pro cestovní povolení. Tyto stránky jsou v soukromém vlastnictví a nejsou spojeny s vládou USA.

Pokročilý informační systém pro cestující (APIS a eAPIS)

Pravděpodobně nepřekvapí, že Spojené státy berou svou bezpečnost na hranicích vážně. Na jedné straně to může být na každém kroku pociťováno jako narušení soukromí. Na druhé straně vzhledem k nedávné historii dává smysl, že se rozhodli blíže sledovat, kdo cestuje do země nebo z ní.

 

Co je APIS?

Pokročilý informační systém o cestujících (APIS) požaduje, aby informace o cestujících ze zahraničí, kteří přijíždějí do USA letecky a po moři, byly před vstupem do země předány ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS). Agenturou, která zpracovává informace ze systému APIS, je americká celní správa a ochrana hranic (CBP). V praxi to znamená, že pokud letíte do USA, vaše letecká společnost předá informace o všech cestujících podle jejich cestovních dokladů, od úplného jména a pohlaví až po státní příslušnost a zemi bydliště.

Spojené státy nejsou jedinou zemí, která má zákony, týkající se shromažďování informací o cestujících. Země jako Kanada, Francie a Čína mají podobný systém pro sledování lidí, kteří cestují přes jejich hranice. Mějte na paměti, že některé letecké společnosti mohou od vás vyžadovat, abyste tyto informace poskytli alespoň 72 hodin před letem, takže plánování dopředu je pro mezinárodní cesty nezbytné. Proces předkládání požadovaných informací byl naštěstí zefektivněn. Vzpomínáte si na všechny ty otázky, které musíte zodpovědět při rezervaci letenek? Dotčená letecká společnost vše shromáždí a zašle dotčeným orgánům ještě před odletem.

 

Co je eAPIS?

Když už mluvíme o odesílání osobních informací, jak přesně to funguje? Malé soukromé letecké společnosti používají eAPIS, veřejnou webovou stránku, která umožňuje menším komerčním dopravcům zasílat data do CBP elektronicky. To musí proběhnout alespoň hodinu před startem letadla. V tomto případě je pilot odpovědný za shromažďování a zasílání všech požadovaných informací o každém cestujícím vládě USA.

Vznikají některé zajímavé situace, kdy soukromé lety odlétající ze vzdálených destinací bez přístupu k internetu musí provést mezipřistání mimo USA, aby předaly svůj seznam cestujících. Je to proto, že se přístu k eAPIS uskutečňuje prostřednictvím jednoduchého internetového portálu provozovaného americkou vládou. Dochází I ke kuriózním situacím, když například pilot zapomene své heslo pro přihlášení do systému.

 

Adresa v USA

Byl (a) jste někdy dotázán (a) na přesnou adresu vašeho pobytu v USA? Tato informace je součástí mnoha celních dotazníků, ale při cestě do USA musíte znát úplnou adresu včetně ulice, poštovního směrovacího čísla a města, kde budete v zemi ubytováni. Cestující, kteří plánují v USA výletní plavbu, musí znát název lodi a město, kde se na ni nalodí.

Není překvapením, že v systému API mohou být nedostatky. Cestovatelé mohou být označeni jako nezpůsobilí ke vstupu do země z důvodů, které se ukážou být zcela imaginární. Pokud tomu tak je a jste způsobilí pro cestu do USA, můžete si zažádat o tzv. redress number. Redress number je číslo vydané DHS pro cestující, kteří měli v minulosti problémy při cestování např. kvůli shodě jejich jména s dalšími občany. Mělo by jim umožnit snadnější vstup do USA v budoucnu.