AnsvarsfriskrivningESTA.us förser med information om ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Den här webbsidan är privatägd och samverkar inte med den amerikanska regeringen.

APIS & eAPIS – Advanced Passenger Information System Förklarat

Det kommer förmodligen inte som en överraskning att USA tar sin gränskontroll på allvar. Å ena sidan kan det kännas som ett integritetsintrång. Å andra sidan är det inte konstigt att de har beslutat sig att ta en närmare titt på vilka som reser in och ut i landet, medtanke på deras nutidshistoria.

Vad är APIS?

Advance Passenger Information System, eller APIS, kräver att information om internationella passagerare som reser via luften och havet ska ges till säkerhetsdepartementet (DHS) innan de kommer in i landet. Departementet som hanterar APIS-informationen är USA:s tull- och gränskontroll (CBP). Det innebär i praktiken att ditt flygbolag kommer att lämna över information om varje passagerare i enlighet med deras pass, från deras fullständiga namn och kön till deras nationalitet och medborgarland.

USA är inte det enda landet som har regler gällande passagerarinformation. Länder som Kanada, Frankrike och Kina har liknande system för att spåra personer som korsar deras gränser. Tänk på att några flygbolag kan kräva att du uppger den här informationen minst 72 timmar innan avresa, så det är viktigt att planera i förväg för internationella resor. Som tur är har processen med att skicka in de nödvändiga uppgifterna förenklats sedan reglerna infördes. Kommer du ihåg alla frågor du var tvungen att fylla in när du försökte boka en flygplansstol? Flygbolagets samlar in allt och skickar informationen till rätt departement innan flyget avgår.

Vad är eAPIS?

På tal om att skicka tonvis med personlig information, hur fungerar det egentligen? Privata plan använder eAPIS som är en offentlig webbsida som tillåter mindre flygplan att skicka data till CBP elektroniskt. Detta görs i samband med resans tillkännagivande, minst en timme innan planet lyfter. I dessa fall är piloten ansvarig för att samla in och skicka in all information om varje passagerare till den amerikanska regeringen.

Det har uppstått några intressanta situationer för privata flyg som anländer från avlägsna platser utan internet. Dessa har fått landa utanför USA för att skicka över sina passagerarlistor. Det beror på att eAPIS används genom en enkel webbportal som styrs av den amerikanska regeringen. Detta kan i sig medföra några intressanta tekniska fel, som att man som pilot kanske glömmer bort sitt lösenord.

Adressen i USA

Har du någon gång fått frågan om den exakta adressen som du ska bo på i USA? Den här informationen ingår i de flesta länders tullfrågor, men i USA måste du veta hela adressen, inklusive postnumret, till var du ska bo under tiden du befinner dig i landet. Passagerare på kryssningsfartyg måste känna till namnet på fartyget och staden de går ombord.

Föga överraskande kan det uppstå fel i API-systemet. Resenärer kan flaggas av anledningar som kan vara helt tagna ur tomma intet. Om det är fallet, och om du i alla andra fall är godkänd att flyga, kan du få ett redress-nummer. Det är ett referensnummer som utfärdas av DHS som förhoppningsvis hjälper till att göra en persons ankomst till USA lite enklare i framtiden.