Vyhľadať
Zrieknutie sa zodpovednostiESTA.us poskytuje informácie o Elektronickom systéme pre cestovné povolenie. Tieto stránky sú v súkromnom vlastníctve a nie sú spojené s vládou USA.

APIS & eAPIS – Pokročilý Informačný Systém O Cestujúcich – Vysvetlenie

Pravdepodobne neprekvapí, že Spojené štáty berú svoju bezpečnosť na hraniciach vážne. Na jednej strane to môže byť na každom kroku pociťované ako narušenie súkromia. Na druhej strane vzhľadom k nedávnej histórii dáva zmysel, že sa rozhodli bližšie sledovať, kto cestuje do krajiny alebo z nej.

 

Čo je APIS?

Pokročilý informačný systém o cestujúcich (APIS) vyžaduje, aby informácie o cestujúcich zo zahraničia, ktorí prichádzajú do USA letecky a po mori, boli pred vstupom do krajiny odovzdané ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS). Agentúrou, ktorá spracováva informácie zo systému APIS, je americká colná správa a ochrana hraníc (CBP). V praxi to znamená, že ak letíte do USA, vaša letecká spoločnosť odovzdá informácie o každom cestujúcim podľa ich cestovných dokladov, od úplného mena a pohlavia až po štátnu príslušnosť a krajinu bydliska.

Spojené štáty nie sú jedinou krajinou, ktorá má zákony, týkajúce sa zberu informácií o cestujúcich. Krajiny ako Kanada, Francúzsko a Čína majú podobný systém pre sledovanie ľudí, ktorí cestujú cez ich hranice. Majte na pamäti, že niektoré letecké spoločnosti môžu od vás vyžadovať, aby ste tieto informácie poskytli aspoň 72 hodín pred letom, takže plánovanie dopredu je pre medzinárodné cesty nevyhnutné. Proces predkladania požadovaných informácií bol našťastie zefektívnený. Spomínate si na všetky tie otázky, ktoré musíte odpovedať pri rezervácii leteniek? Príslušná letecká spoločnosť všetko zhromaždí a odošle dotknutým orgánom ešte pred odletom.

 

Čo je eAPIS?

Keď už hovoríme o odosielaní osobných informácií, ako presne to funguje? Malé súkromné letecké spoločnosti používajú eAPIS, verejnú webovú stránku, ktorá umožňuje menším komerčným dopravcom zasielať dáta do CBP elektronicky. To musí prebehnúť aspoň hodinu pred štartom lietadla. V tomto prípade je pilot zodpovedný za zhromažďovanie a zasielanie všetkých požadovaných informácií o každom cestujúcim vláde USA.

Vznikajú niektoré zaujímavé situácie, kedy súkromné lety odlietajúce zo vzdialených destinácií bez prístupu k internetu musí vykonať medzipristátia mimo USA, aby odovzdali svoj zoznam cestujúcich. Je to preto, že sa prístup k eAPIS uskutočňuje prostredníctvom jednoduchého internetového portálu prevádzkovaného americkou vládou. Dochádza aj ku kurióznom situáciám, keď napríklad pilot zabudne svoje heslo pre prihlásenie do systému.

 

Adresa v USA

Bol (a) ste niekedy požiadaný (a) na presnú adresu vášho pobytu v USA? Táto informácia je súčasťou mnohých colných dotazníkov, ale pri ceste do USA musíte poznať úplnú adresu vrátane ulice, PSČ a mesta, kde budete v krajine ubytovaní. Cestujúci, ktorí plánujú v USA výletnú plavbu, musí poznať názov lode a mesto, kde sa na ňu nalodia.

Nie je prekvapením, že v systéme API môžu byť nedostatky. Cestovatelia môžu byť označení ako nespôsobilí k vstupu do krajiny z dôvodov, ktoré sa ukážu byť úplne imaginárne. Ak tomu tak je a ste spôsobilí pre cestu do USA, môžete si požiadať o tzv. redress number. Redress number je číslo vydané DHS pre cestujúcich, ktorí mali v minulosti problémy pri cestovaní napr. kvôli zhode ich mená s ďalšími občanmi. Malo by im umožniť jednoduchší vstup do USA v budúcnosti.