Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

ESTA Kreeka kodanikele

Kreeka kodanike jaoks, kes soovivad Ameerika Ühendriikidesse reisida, on see protsess muutunud veidi lihtsamaks. Nagu varemgi, saavad Kreeka kodanikud osaleda viisavabadusprogrammis ja taotleda elektroonilise reisivolitussüsteemi (ESTA) kaudu reisiluba. Mis on muutunud? Varasemalt kehtis nende reisiluba vaid ühe aasta, kuid alates aprillist 2019 on reisiloa kehtivusaeg pikenenud kahele aastale, ühtlustades sellega Kreeka jaoks kehtivad viisavabadusprogrammi reeglid teiste suurriikide ja USA vahel kehtivate reeglitega.

 

Mis on ESTA?

Sõltumata sellest, kas reis USA-sse toimub äri või puhkuse eesmärgil, peavad mitte-ameeriklased läbima teatud sammud, enne kui nad saavad minna Ameerika Ühendriikidesse suunduvale lennule. Sammude arv ja raskusaste sõltub isiku koduriigist. Mõni valitsus peab ühtmoodi oluliseks nii reisijate turvalisust kui järelevalvet ohtlike kurjategijate piiriülese liikumise üle. Sellised juhul kehtivad harilikult vastastikkuseid leppeid nende riikide vaheliseks reisimiseks.

USA Riigidepartemangu viisavabadusprogrammis (Visa Waiver Program — VWP) on toodud nimekiri kõikidest riikidest, mille kodanikud saavad viisavabalt USA-sse reisida. Programmi raames saab USA-s viibida kuni 90 päeva ilma vajaduseta ametlikku viisat taotleda. Kui reisijale on väljastatud reisiluba, saab ta reisida Ameerika Ühendriikidesse viisavabalt üldjuhul kahe aasta jooksul. ESTA reisiluba on võimalik kasutada nii turismi, äri, ravi kui transiidi eesmärgil reisimiseks.

 

Millest oli Kreeka erikohtlemine tingitud?

Kuigi Kreeka on viisavabadusprogrammi nimekirjas olnud juba 2010. aastast, muutus alles broneeringuinfo kasutamise määruse vastuvõtmisega riigi staatus programmis sarnaseks Ühendkuningriigi või Jaapani omale. Varasemalt valmistas USA Riigidepartemangule muret see, mil määral investeeris Kreeka terrorismivastasesse võitlusse ja riigist lahkuvate kurjategijate identifitseerimisse. Tänu Kreeka valitsuse poolsele koostööle kehtib ESTA reisiluba Kreeka kodanikele nüüd kaks aastat.

USA on tuntud range suhtumise poolest oma piiridesse ja terrorismiohtu, ning on kehtestanud mitmeid piiranguid riiki reisimisele. ESTA reisiloa taotlused, mis esitatakse enne reisi algust, aitavad inimestel sujuvamalt Ameerika Ühendriikidesse reisida. Kui reisija andmed on edastatud USA Sisejulgeolekuministeeriumile, saavad sealsed ametnikud kindlaks teha, kas reisijat võib lubada USA-sse suunduva lennuki või laeva pardale. Kuigi enamikel juhtudel on minimaalne tähtaeg reisiloa taotlemiseks 72 tundi enne reisi algust, on reisijatel väga soovitatav taotleda seda niipea, kui nad hakkavad oma reisi kavandama. Tuleb meeles pidada, et pere kõik liikmed — täiskasvanutest kuni imikuteni — peavad omama ESTA reisiluba.

Kreeka ei olnud aga ainus riik, mille puhul olid vajalikud rangemad turvanõuded. 2018. aastal kutsus Euroopa Komisjon Soomet, Prantsusmaad, Portugali ja veel mõnda riiki üles tegema vajalikke muudatusi oma õigussüsteemi, mis kohustaks reisijaid edastama identifitseerivaid andmeid enne reisi algust. Tavaliselt kuuluvad nende andmete hulka reisija nimi, reisikuupäevad ja marsruudid, kontaktandmed ning makseviis oma lennu või laevakajuti eest tasumisel. Kreeka valitsuse poolne koostöö selles küsimuses oli oluline edasiminek oma kodanike heaks.