AnsvarsfraskrivelseESTA.us gir informasjon om Electronic System for Travel Authorization. Dette nettstedet er privateid og er ikke tilknyttet den amerikanske regjeringen.

ESTA for greske statsborgere

For grekere som ønsker å reise til USA har prosessen nettopp blitt litt enklere. Som før kan greske statsborgere søke om reisetillatelsen Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Forskjellen? Denne tillatelsen var tidligere kun gyldig i ett år. Fra og med denne måneden (april 2019) har den blitt utvidet til to år, slik at det stilles mer på linje med Visa Waiver-programmet som andre større land deler med USA.

 

Hva er ESTA?

Uansett om man reiser for forretnings- eller turismeformål må ikke-amerikanere ta visse steg før de kan gå ombord på en flyvning til USA. Hvor mange og vanskelige disse stegene er bestemmes generelt av landet den aktuelle personen kaller hjem. Noen regjeringer har lagt lik vekt på sikkerheten til de reisende og årvåkenhet mot bevegelsen av alvorlige kriminelle over landegrensene. Disse landene har vanligvis gjensidighetsavtaler for reiser mellom dem.

En del av det amerikanske Utenriksdepartementet, Visa Waiver-programmet (VWP), har en liste over hvert land der statsborgerne er berettiget til enkel reise til USA. Disse visumfritakene gir opphold i inntil 90 dager uten at man må søke om et offisielt visum. Når søkerne har mottatt sine reisetillatelser er de vanligvis klarert for visumfri reise i de neste to årene. ESTA kan brukes for turismeformål, forretningsreiser, medisinske reiser eller transitt.

 

Hvorfor kontroversen?

Hellas har vært på listen siden 2010, men det var ikke før direktivet Passenger Name Record (PNR) ble opprettet at det fikk et lignende grunnlag som land som Storbritannia og Japan. Det amerikanske Utenriksdepartementet hadde tidligere bekymringer om i hvilken grad Hellas investerte i kontraterrorisme og identifisering av kriminelle som forlot landet. Med samarbeid fra den greske regjeringens side er ESTA reisetillatelser nå gyldige i to år for statsborgere i Hellas.

USA er kjent for å være vanskelige når det gjelder grensene sine og for å være bekymret for trusler om terror, og har mange restriksjoner for innkommende reiser. ESTA-søknader, som sendes inn før reisen, gjør det enklere å dra på ferie til USA. Når opplysningene om en reisende har blitt sendt til Sikkerhetsdepartementet vil man kunne finne ut om man er autorisert til å gå ombord på flyet eller skipet i retning USA. Selv om innsendingstiden i de fleste tilfeller er på minimum 72 timer før reisen blir reisende sterkt oppfordret til å søke om deres reisetillatelse så snart de begynner å planlegge reisen. Husk at hvert familiemedlem, fra voksne til spedbarn, må ha sin egen ESTA-søknad.

Hellas var ikke alene i denne anmodningen om strengere sikkerhet heller. I 2018 ba Europakommisjonen Finland, Frankrike, Portugal og en håndfull andre om å utføre de nødvendige endringene i deres juridiske systemer for å kreve at reisende oppgir identifiserende informasjon før reisen. Denne informasjonen består vanligvis av passasjerens navn, reisedato og –plan, kontaktinformasjon og hvordan de betalte for fly- eller båtbillettene. Hellas’ samarbeid var et viktig steg fremover for landets borgere.