AtrunaESTA.us sniedz informāciju par Elektronisko ceļošanas atļauju sistēmu. Šī informācija pieder privātpersonām un nav saistīta ar ASV valdību.

ESTA Grieķijas pilsoņiem

Ņemot vērā, ka visā pasaulē drošības prasības kļūst aizvien striktākas, ir grūti sekot visiem jaunajiem likumiem, noteikumiem un vīzas prasībām katrā reģionā.

EVUS (jeb Elektroniskā vīzu atjaunināšanas sistēma) ir ASV ieviesta ceļošanas sistēma, kas apkopo informāciju par katru, kas ierodas vai izbrauc no ASV, atvieglojot ilgstošo drošības pārbaužu procesu.

Ja plānojat ceļot uz ASV un Ķīnu, zemāk ir sniegta visa informācija par Elektronisko vīzu atjaunināšanas sistēmu, kas jums būtu jāzina.

 

Kas ir EVUS?

Elektroniskā vīzu atjaunināšanas sistēma (EVUS) ir tiešsaistes reģistrācijas sistēma, ko izmanto Ķīnas pilsoņi, lai iesniegtu informāciju pirms došanās uz ASV.

Šī sistēma nosaka, vai ceļotājam ir atļauts ceļot un tā ir papildu nosacījums vīzas saņemšanai, kas ir jāizpilda pirms ierašanās ASV.

 

Kam ir paredzēta EVUS?

Elektronisko vīzu atjaunināšanas sistēmu ir obligāti jāizmanto tiem, kas dodas uz ASV ar 10 gadus derīgu B1, B2 vai B1/B2 vīzu gan darījuma, gan atpūtas mērķiem.

Šī sistēma neaizstāj šobrīd spēkā esošās B1 un B2 vīzas, kas joprojām ir nepieciešamas ieceļošanai ASV. Ja vīza pieder pie jebkuras citas kategorijas, EVUS nav jāizmanto.

Ja EVUS pārbaude ir izturēta veiksmīgi, tā būs spēkā divus gadus. Tās derīguma termiņš beigsies kopā ar jūsu vīzas derīguma termiņu vai sešus mēnešus pirms ceļotāja pases derīguma termiņa beigām. Derīguma perioda laikā ceļotāji var doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm vairākas reizes.

 

Pieteikšanās process EVUS

Reģistrācija EVUS sistēmā ilgst aptuveni 20 minūtes un notiek tiešsaistē, taču rezultātu saņemšana var ilgt līdz pat 72 stundām. Pats par sevi saprotams, ka ceļotājam ir nepieciešama piekļuve internetam, lai pieteiktos EVUS.

EVUS pieteikumu iesniedzējiem ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem un jānorāda informācija par sevi, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzīvesvietas adrese.

EVUS sistēmas darbības sākumā pieteikumu aizpildīšana būs bez maksas, bet vēlāk tiks ieviesta neliela maksa. Ceļotājs var iesniegt arī grupas pieteikumu kopā ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem un citām atbilstošajām trešajām pusēm.

 

EVUS apstiprinājuma saņemšana

Visi apstiprinājumi ir elektroniski, kas nozīmē to, ka dokumenti papīra formā netiek izmantoti. Lai uzzinātu par EVUS pieteikuma apstiprinājumu, iesniedzējiem ir jāpārbauda sava pieteikuma statuss EVUS vietnē.

Ja EVUS pieteikums ir noraidīts, ASV Muitas un robežsardzes dienests lūgs jums sazināties ar EVUS zvanu centru pirms atkārtota pieteikuma iesniegšanas. Lielāka daļa pieteikumu tiek apstiprināti, jo sistēma ir paredzēta informācijas pārbaudei. Taču, neskatoties uz to, jebkuras pieteikumā pieļautās kļūdas ir izlabojamas tikai ar jauna pieteikuma iesniegšanu.

 

Kā atjaunināt apstiprinātu EVUS pieteikumu

EVUS apstiprinājums ir spēkā divus gadus vai līdz pases vai vīzas derīguma termiņa beigām. Pēc apstiprinājuma termiņa beigām, tiešsaistē ir jāiesniedz jauns EVUS pieteikums. Atjaunošanas process ir tāds pats kā pirmo reizi iesniedzot pieteikumu, kā arī lielākā daļa atkārtoto pieteikumu tiek apstiprināta.