Search
Vastuuvapautuslauseke: ESTA.us ESTA.us tarjoaa tietoja sähköisestä matkustusluvasta. Tämä sivusto on yksityisomisteinen, eikä se ole yhteistyössä Yhdysvaltain hallituksen kanssa.

DHS – Department of Homeland Security

Kun joku kysyy: ”Mitä Homeland Security tekee?” vastaus kattaa useita toimia terrorismin ehkäisystä, rajojen turvaamisesta, maahanmuuttolakien hallinnoinnista kyberavaruuden turvaamiseen ja katastrofien sietokyvyn varmistamiseen. Amerikan uhkia ja vaaroja vastaan puolustavan viraston eturintamassa on virasto, joka tunnetaan nimellä Department of Homeland Security (DHS). Tällä liittovaltion elimellä on merkittävä rooli sen varmistamisessa, että Yhdysvallat pysyy turvallisena ja vieraanvaraisena kohteena sekä kansalaisilleen että kansainvälisille matkailijoille. On syytä huomata, että Homeland Securityn ministeriössä on 22 virastoa, joilla jokaisella on omat erityistehtävänsä ja vastuunsa laajemman kansallisen turvallisuuden ja yleisen turvallisuuden puitteissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan DHS:n sisäistä toimintaa ja pyritään selvittämään sen roolit, toiminnot ja miten se vaikuttaa maahanmuuttoprosesseihin. Ensisijaisesti suunnattu muille kuin Yhdysvaltojen kansalaisille, erityisesti viisumivapausmaista tuleville, tavoitteena on valaista DHS:n vaikutusta heidän matkustamiseensa Yhdysvaltoihin. DHS eli Department of Homeland Security perustettiin vastauksena 9/11 terrori-iskuihin vahvistamaan kansakunnan puolustusta uhkia vastaan.

dhs department of homeland security

Kotimaan turvallisuusministeriön (DHS) ymmärtäminen

9/11-iskujen jälkeen perustettu DHS on suhteellisen nuori liittovaltion virasto, jonka tehtävänä on ”varmistaa kotimaa, joka on turvallinen, suojattu ja kestävä terrorismia ja muita vaaroja vastaan”. Se on valtava organisaatio, joka yhdistää 22 eri liittovaltion osastoa ja virastoa yhtenäiseksi, integroiduksi kabinetiksi, joka vastaa kotimaan turvallisuudesta.

DHS:llä on monenlaisia rooleja. Näitä ovat terrorismin ehkäiseminen ja turvallisuuden parantaminen, Yhdysvaltojen rajojen turvaaminen ja hallinta, maahanmuuttolakien täytäntöönpano ja hallinnointi, kyberavaruuden turvaaminen ja katastrofien sietokyvyn varmistaminen. Kansainvälisen matkustajan näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että DHS:llä on merkittävä valta ja auktoriteetti kaikissa kansalliseen turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa, että DHS:llä on keskeinen rooli päätettäessä siitä, kuka voi tulla Yhdysvaltoihin, kuinka kauan he voivat oleskella ja mitä ehtoja heidän on noudatettava vierailunsa aikana.

DHS ja Yhdysvaltain maahanmuuttoprosessit

Yhdysvaltain maahanmuuttojärjestelmä on monimutkainen käytäntöjen, määräysten ja menettelyjen verkosto, joka on suunniteltu hallitsemaan ulkomaalaisten virtaa maahan. Se kattaa esimerkiksi viisumit, turvapaikkahakemukset, pysyvän oleskeluluvan hakemisen ja kansalaisuutta hakevien kansalaisuuden myöntämisprosessit. Department of Homeland Security virastoihin kuuluvat muun muassa US Citizenship and Immigration Services (USCIS), tulli- ja rajavartiovirasto (CBP) ja Transportation Security Administration (TSA).

DHS:n rooli maahanmuuttoprosessien hallinnassa

DHS:llä on monipuolinen rooli Yhdysvaltain maahanmuuttojärjestelmän hallinnassa, ja se vaikuttaa yksilön maahanmuuttomatkan jokaiseen vaiheeseen. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa rajaturvallisuus, maahanmuuttovalvonta, politiikan kehittäminen ja palvelutarjonta. Department of Homeland Security Secretary DHS:n johtajana on vastuussa maahanmuuttolakien täytäntöönpanosta ja Yhdysvaltojen turvallisuuden varmistamisesta.

Rajaturvallisuus ja maahanmuuttovalvonta

DHS on vastuussa Yhdysvaltain rajojen turvaamisesta, mikä saavutetaan tiukan turvatarkastuksen ja lainvalvontaviranomaisten avulla. Se osallistuu laittoman maahanmuuton estämiseen, havaitsemiseen ja estämiseen samalla kun varmistetaan henkilöiden turvallinen ja laillinen maahantulo. DHS:n alaiset virastot, kuten US Immigration and Customs Enforcement (ICE) , työskentelevät väsymättä maahanmuuttolainsäädäntöön valvomiseksi maassa ja keskittyvät erityisesti sellaisten henkilöiden poistamiseen, jotka ovat ylittäneet viisuminsa tai jotka ovat saaneet rikostuomioita.

Maahanmuuttopolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano

Osana mandaattiaan DHS kehittää ja toteuttaa maahanmuuttopolitiikkaa Yhdysvaltojen kansallisten turvallisuusetujen mukaisesti. Tämä sisältää viisumisääntöjen, turvapaikkamenettelyjen ja maahantulovaatimusten suunnittelun. DHS tekee myös yhteistyötä muiden valtion elinten, kuten ulkoministeriön ja työministeriön, kanssa varmistaakseen johdonmukaisen ja tehokkaan maahanmuuttopolitiikan, joka tasapainottaa turvallisuusnäkökohdat maan ulkomaisten kykyjen ja humanitaaristen sitoumusten kanssa.

Kansalaisuus- ja maahanmuuttopalvelut

Yhdysvaltain kansalaisuus- ja maahanmuuttovirasto (USCIS) tarjoaa DHS:n alaisuudessa maahanmuutto- ja kansalaisuuspalveluja. USCIS hoitaa kaikenlaisia viisumihakemuksia, vihreän kortin hakemuksia, kansalaisuushakemuksia sekä turvapaikka- ja pakolaishakemuksia. Se vastaa maahanmuuttoetujen ja -palveluiden hallinnoinnista, mukaan lukien Yhdysvaltain kansalaisuuden saaminen. Suurin osa Department of Homeland Securityn maahanmuuttovastuista sisältää ihmisten laillisen maahantulon hallinnan Yhdysvaltoihin ja maahanmuuttolakien täytäntöönpanon maassa.

Tulli ja rajavartiolaitos

Customs and Border Protection (CBP), toinen DHS-virasto, on tärkeä tehtävä hallita, valvoa ja suojella Yhdysvaltain rajoja virallisissa tulosatamissa ja niiden välillä. Se estää henkilöiden ja salakuljetuksen laittoman maahantulon ja helpottaa laillista kauppaa ja matkustamista toimien tehokkaasti maan ensimmäisenä puolustuslinjana. Kansainväliset matkustajat kohtaavat usein ensimmäisenä CBP:n virkailijat, kun he saapuvat Yhdysvaltoihin, tutkivat matkustusasiakirjoja ja varmistavat kaikkien maahanmuuttolakien ja -määräysten noudattamisen.

dhs department of homeland security

DHS:n vaikutus Yhdysvaltojen ulkopuolisiin kansalaisiin ja maahanmuuttajiin

DHS, Department of Homeland Security, on Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden infrastruktuurin kulmakivi, ja sillä on ratkaiseva rooli kansallisten vastausten muokkaamisessa kotimaisiin ja kansainvälisiin uhkiin. Matkustaminen Yhdysvaltoihin voi olla jännittävä kokemus muille kuin Yhdysvaltojen kansalaisille. Maahanmuuttoprosessin monimutkaisuus ja tiukentuneet turvatoimenpiteet voivat kuitenkin joskus tehdä kokemuksesta pelottavan. DHS:llä, jolla on laaja virastoverkosto, on keskeinen rooli tämän kokemuksen muovaamisessa.

DHS:llä on merkittävä vaikutus viisumin haku- ja hyväksymisprosessiin. Esimerkiksi US Citizenship and Immigration Services (USCIS), DHS-virasto, käsittelee viisumihakemuksia, mukaan lukien työviisumihakemuksia ja perheen tukemia viisumeita. Tämä tarkoittaa, että DHS:llä on valtuudet joko hyväksyä tai hylätä nämä hakemukset vakiintuneiden maahanmuuttolakien ja hakijan taustan perusteella.

DHS:n toteuttamat turvatoimenpiteet, mukaan lukien tiukka asiakirjojen tarkastus, perusteellinen taustatarkistus ja henkilökohtaiset haastattelut, voivat vaikuttaa matkustajan kokemuksiin. Vaikka nämä toimenpiteet ovat kriittisiä kansallisen turvallisuuden varmistamisen kannalta, ne voivat myös aiheuttaa ahdistusta ja epävarmuutta joillekin matkustajille.

DHS tekee kuitenkin myös aloitteita, joilla pyritään parantamaan vierailijakokemusta. Ohjelmat, kuten Global Entry, joka mahdollistaa nopeutetun selvityksen etukäteen hyväksytyille, vähäriskisille matkustajille, ja Visa Waiver -ohjelma , jonka avulla tiettyjen maiden kansalaiset voivat matkustaa Yhdysvaltoihin matkailu- tai liikematkalla ilman viisumia, osoittavat DHS:n sitoutumisen virtaviivaistaa prosesseja säilyttäen samalla korkeat turvallisuusstandardit. Näin ollen, vaikka DHS:llä on merkittävä vaikutus Yhdysvaltojen ulkopuolisiin kansalaisiin ja maahanmuuttajiin, se pyrkii tasapainottamaan kansallisen turvallisuuden mandaattinsa tarpeeseen ylläpitää avointa ja vieraanvaraista ympäristöä.

department of homeland security agencies

DHS ja elektroninen matkustuslupajärjestelmä (ESTA)

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) on automatisoitu järjestelmä, joka auttaa määrittämään vierailijoiden kelpoisuuden matkustaa Yhdysvaltoihin Visa Waiver -ohjelman (VWP) puitteissa. DHS:n hallinnoima ESTA USA on olennainen osa VWP-matkustajien saapumista edeltävää seulontaprosessia.

ESTA:n tarkoituksena on virtaviivaistaa maahanmuuttoprosessia tekemällä matkustajien esiseulonta ennen kuin he lähtevät Yhdysvaltoihin. Se sisältää verkkohakemuksen, joka on täytettävä vähintään 72 tuntia ennen matkaa. Tämän prosessin aikana hakija antaa peruselämäkertatiedot, passitiedot ja vastaukset terveyteen, rikostuomisiin ja aiempaan matkahistoriaan liittyviin kelpoisuuskysymyksiin.

Hakeakseen ESTA-lupaa onnistuneesti matkustajilla on oltava voimassa oleva passi VWP-kelpoisesta maasta, luottokortti maksua varten ja sähköpostiosoite, jolla he voivat vastaanottaa ilmoituksensa hakemuksensa tilasta.

Vaikka ESTA-hyväksyntöjä ja epäämistä koskevia tilastoja päivitetään usein ja ne voivat muuttua, on selvää, että DHS hyväksyy suurimman osan ESTA-hakemuksista. Kuitenkin kaikki epäämiset, jotka johtuvat tyypillisesti turvallisuudesta tai rikollisista syistä, osoittavat DHS:n keskeisen roolin sen varmistamisessa, että Yhdysvaltain kansallinen turvallisuus asetetaan etusijalle matkustuslupaprosessin aikana.