GDPR

Home > GDPR

GDPR forpliktelse

General Data Protection Regulation (GDPR) er et regelverk for EU (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) knyttet til behandling av personopplysninger. Europaparlamentet og rådet implementerte forordningen (EU 2016/79) 27. april 2016. De primære formålene med GDPR er å 1) gi EU-innbyggere ytterligere kontroll over data gitt til selskaper og 2) gi selskaper et rammeverk de kan følge når behandling av data fra innbyggere i EU.

Ikke-EU/EØS-regjeringer har ulike regler knyttet til behandling av personopplysninger. Noen regulatoriske rammer ligner på GDPR, mens andre er minimale. Globale selskaper har en tendens til å følge GDPR-rammeverket, som regnes som en ledende standard for databehandling.

World Wide Web består av millioner av nettsteder, som, når de besøkes, krever at spesifikke data plasseres på de besøkendes datamaskiner. Data som er lagret kan kategoriseres som:

  • Sporbar
  • Ikke sporbar


Denne nettsiden krever ikke at noen sporbare data lagres på besøkendes datamaskiner for å fungere som ønsket. Alle besøkende forblir helt anonyme. De eneste ikke-sporbare dataene som samles inn er relatert til teknisk analyse. Vi bruker et SSL (secure socket layer) for å beskytte dataoverføringen til/fra nettstedet vårt.

Sporbare data leveres kun av besøkende som kontakter oss. Valget er ditt hva du skal skrive og inkludere. Hvis du får oss, vil vi vite informasjonen du gir. Når vi har svart på e-posten din, vil den bli slettet permanent, og eventuelle vedlegg du måtte ha inkludert. Vi beholder ingen identifiserbare data uansett grunn.

Denne nettsiden er ment for besøkende som er 18 år eller eldre.

Hvis du har spørsmål knyttet til GDPR eller personvern, vennligst ta kontakt med oss når som helst.

Sist oppdatert: 20 juli 2022