GDPR

Home > GDPR

AVG-toezegging

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een regelgevend kader voor de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het Europees Parlement en de Raad hebben de verordening (EU 2016/79) op 27 april 2016 geïmplementeerd. De primaire doelen van de AVG zijn 1) EU-ingezetenen meer controle te geven over gegevens die aan bedrijven worden verstrekt en 2) bedrijven een kader te bieden om te volgen wanneer verwerking van gegevens van EU-ingezetenen.

Niet-EU/EER-overheden hebben verschillende regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Sommige regelgevingskaders zijn vergelijkbaar met de AVG, terwijl andere minimaal zijn. Wereldwijde bedrijven hebben de neiging om het AVG-raamwerk te volgen, dat wordt beschouwd als een toonaangevende standaard voor gegevensverwerking.

Het world wide web bestaat uit miljoenen websites, die bij bezoek specifieke gegevens op de computers van de bezoekers moeten plaatsen. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecategoriseerd als:

  • traceerbaar
  • Niet-traceerbaar


Om deze website naar wens te laten functioneren, hoeven er geen herleidbare gegevens op de computers van bezoekers te worden opgeslagen. Alle bezoekers blijven volledig anoniem. De enige verzamelde niet-traceerbare gegevens hebben betrekking op technische analyse. We gebruiken een SSL (secure socket layer) om de gegevensoverdracht van/naar onze website te beschermen.

Traceerbare gegevens worden alleen verstrekt door bezoekers die contact met ons opnemen. De keuze is aan u wat u wilt schrijven en opnemen. Als u ons te pakken krijgt, weten we welke informatie u verstrekt. Zodra we op uw e-mail hebben gereageerd, wordt deze permanent verwijderd, evenals eventuele bijlagen die u heeft toegevoegd. We bewaren geen identificeerbare gegevens om welke reden dan ook.

Deze website is bedoeld voor bezoekers van 18 jaar of ouder.

Als u AVG- of privacygerelateerde vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt: 20 juli 2022