GDPR

Home > GDPR

Záväzok GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je regulačný rámec pre Európsku úniu (EÚ) a Európsky hospodársky priestor (EHP) súvisiaci so spracovaním osobných údajov. Európsky parlament a Rada implementovali nariadenie (EÚ 2016/79) 27. apríla 2016. Primárnymi účelmi GDPR je 1) poskytnúť obyvateľom EÚ ďalšiu kontrolu nad údajmi poskytovanými spoločnostiam a 2) poskytnúť spoločnostiam rámec, ktorý majú dodržiavať, keď spracúvanie údajov od obyvateľov EÚ.

Vlády krajín mimo EÚ/EHP majú rôzne nariadenia týkajúce sa spracovania osobných údajov. Niektoré regulačné rámce sú podobné GDPR, zatiaľ čo iné sú minimálne. Globálne spoločnosti majú tendenciu riadiť sa rámcom GDPR, ktorý je považovaný za popredný štandard pre spracovanie údajov.

World Wide Web pozostáva z miliónov webových stránok, ktoré pri návšteve vyžadujú umiestnenie špecifických údajov do počítačov návštevníkov. Uložené údaje možno kategorizovať ako:

  • Vysledovateľné
  • Nesledovateľné


Táto webová stránka nevyžaduje žiadne vysledovateľné údaje, ktoré sa majú ukladať na počítačoch návštevníkov, aby fungovali podľa potreby. Všetci návštevníci zostávajú úplne anonymní. Jediné zozbierané nesledovateľné údaje súvisia s technickou analýzou. Na ochranu prenosu dát na/z našej webovej stránky používame SSL (secure socket layer).

Vysledovateľné údaje poskytujú iba návštevníci, ktorí nás kontaktujú. Je na vás, čo napíšete a zahrniete. Ak nás získate, budeme vedieť informácie, ktoré nám poskytnete. Keď odpovieme na váš e-mail, bude natrvalo odstránený a budú zahrnuté aj všetky prílohy, ktoré ste mohli pridať. Z akéhokoľvek dôvodu neuchovávame žiadne identifikovateľné údaje.

Táto stránka je určená pre návštevníkov starších ako 18 rokov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa GDPR alebo ochrany osobných údajov, kedykoľvek nás kontaktujte.

Naposledy aktualizovaný: 20 júla 2022