ESTA (Autorització de Viatge als Estats Units) per a ciutadants d'Espanya


This page is available in the following languages: ENGLISH | ESPAÑOL | CATALAN

País: Espanya

Requereix ESTA: Si

Espanya forma part del Programa de Dispensa de Visats, el qual permet als ciutadants d'Espanya viatjar als Estats Units sense cap visat. El 12 gener de 2009, l'ESTA (el Sistema Electrònic per a l'Autorització de Viatges) va convertir-se en un requisit del Programa de Dispensa de Visats. ESTA és un sistema de sollicituds per a tots els viatgers dels països inclosos al Programa de Dispensa de Visats, incloent-hi Espanya. El Programa de Dispensa de Visats ha permès simplificar viatjar als Estats Units per a milions de visitants a través de l'únic requeriment d'un passaport amb lectura electrònica. Ara, degut a les elevades regulacions de seguretat, els mateixos visitantshan de sollicitar una Autorització de Viatge (ESTA) per adelantat. Com sempre, un passaport de lectura electrònica del país inclòs en el Programa de Dispensa de Visats és necessari per a ser admès al país. Tot el procés de sollicitud de l'ESTA és portat a terme en línia per l'U.S. Department of Homeland Security (DHS).

L'Autorització de Viatge no és un visat. De fet, una persona provinent d'un país que no estigui inclòs en el Programa de Dispensa de Visats no pot sollicitar una Autorització de Viatge. El propòsit de l'ESTA és el de permetre a l'U.S. Department of Homeland Security (DHS) pre-emetre tots els Viatgers del Programa de Dispensa de Visats abans que aquests tornin als seus respectius països. Als ciutadants d'Espanya que viatgin als EEUU se'ls recomana que sol•licitin l'Autorització de Viatge com a mínim 72 hours abans de la seva sortida. Una Autorització de Viatge aprovada no en garanteix l'entrada, però és un pre-requisit per a viatjar als Estats Units en una línia aèria o marítima.


Avantatges de sollicitar l'ESTA (Autorització de Viatge dels Estats Units):

 • Saber que ha estat acceptat per a viatjar als Estats Units.
 • Saber que les seves dades personals han estat verificades contra bases de dades oficials dels Estats Units sense cap fallada.
 • L'Autorització de Viatge és vàlida per dos anys i pot ser fàcilment actualitzada per a futures visites.
 • En cas de ser denegada, tindrà temps suficient per a sollicitar el Visat de Visitant B-1 o el Visat de Turista B-2.
 • Serà capaç d'entendre com funciona el procés, de manera que pugui actualitzar la seva Autorització de Viatge si compra bitllets en línia o a través d'una agència de viatges.

Els ciutadans d'Espanya necessiten sollicitar l'ESTA?

 • Sí, els ciutadans d'Espanya necessiten sollicitar l'ESTA abans d'entrar als Estats Units.
 • Tots els viatgers que tinguin intenció de visitar els Estats Units a través del Programa de Dispensa de Visats via aèria o marítima.
 • Qualsevol viatger de trànsit als Estats Units a través del Programa de Dispensa de Visats.
 • Nens i bebès que estiguin de visita o de trànsit als Estats Units a través del Programa de Dispensa de Visats.

Quan s'ha de sollicitar una Autorització de Viatge als Estats Units?

 • Ciutadants de tots els països del Programa de Dispensa de Visats (incloent-hi Espanya) han de sollicitar-la i ser-ne acceptats després del 12 de gener de 2009.
 • Viatjants de trànsit als Estats Units també han d'estar en possessió d'una Autorització de Viatge vàlida.
 • Si la sol•licitud per a una Autorització de Viatge és denegada, s'ha de sollicitar un Visat de Visitant B-1 o un Visat de Turista B-2, els quals poden demorar-se setmanes o mesos.

About ESTA Applications

Online Application Process

Application takes less than 5 minutes

Over 99% Approval Rate (Source: DHS)

Mandatory Starting on January 12, 2009

Valid for up to 2 Years