Lahtiütlus: ESTA.us pakub informatsiooni elektroonilise reisivolitussüsteemi kohta. See veebisait kuulub eraomandisse ega ole seotud USA valitsusega.

Vorm I-94: Mis See On Ja Miks See Tähtis On?

Vorm I-94 on oluline riiki sisenemise ja riigist lahkumisega seotud dokument, mis väljastatakse Ameerika Ühendriike turismi eesmärgil külastavatele välismaalastele. Dokumendi peamine funktsioon on anda infot USA Tolli- ja Piirivalveametile reisijate kohta, kes soovivad Ameerika Ühendriikides viibimise ajal visiiti pikendada või oma staatust muuta (staatus muutub näiteks juhul, kui abiellute USA kodanikuga). Tavaliselt lisab Tolli- ja Piirivalveameti ametnik vormi mitteimmigrandist reisija passile Ameerika Ühendriikidesse sisenemisel ühes templiga, millele on märgitud sisenemise kuupäev. Välismaalasel on lubatud USA-s viibida vaid vormil I-94 märgitud ajaperioodi ning ta peab määratud kuupäevaks riigist lahkuma, välja arvatud juhul kui tema viibimise aega pikendatakse.

Tasub teadmiseks võtta, et kui reisite USA-sse õhu- või meretransporti kasutades ning ESTA reisiloa alusel, ei väljastata teile vormi I-94 paberkandjal. See genereeritakse automaatselt, kui USA Tolli- ja Piirivalveamet skannib teie passi riiki sisenemisel. Skannimisega registreeritakse saabumine elektrooniliselt ning registreering sisaldab samu andmekirjeid, mis on nõutavad paberkandjal vormi puhul. Seega, kui omate ESTA reisiluba, ei pea te seoses vormiga I-94 midagi tegema. Rohkem infot vormi kohta leiate allpool.

 

Automatiseeritud vorm I-94

USA Tolli- ja Piirivalveamet automatiseeris hiljuti vaid lennujaamades ja sadamates, mitte aga maismaa piiripunktides kasutatava vormi I-94. Enamiku õhu- või meretranspordivahendiga saabunud reisijate puhul toimub andmete töötlemine automaatse süsteemi kaudu, kuid teatud tingimustel võidakse neile siiski ka paberkandjal vorm I-94 anda. Sellisel juhul tuleb paberkandjal vorm Ameerika Ühendriikidesse sisenemisel piirivalveametnikele edastada. Uuel automatiseeritud vormil olevad andmed on seotud reisija nimega, mis on Tolli- ja Piirivalveametile edastatud reisiks kasutatud õhu- või meresõidukilt. Reisija passi skanniv piirivalveametnik lisab ülejäänud andmed ning genereerib elektroonilise riiki sisenemise ja riigist lahkumise registreeringu, mis sisaldab samu andmeid nagu varasem paberkandjal vorm I-94. Igale reisijale pannakse passi tempel riiki sisenemise kohta, millel on märgitud sisenemise kuupäev, reisija liik ja visiidi lubatud kestvus. Kui reisija vajab automatiseeritud vormi koopiat, on seda võimalik saada ametlikult veebisaidilt.

 

Maismaa piiripunktid

Ameerika Ühendriikide maismaa piiripunktides kasutatakse jätkuvalt paberkandjal vormi I-94, samuti väljastatakse see teatud pagulastele, tingimisi karistatutele ja teatud liiki välismaalastele, kelle puhul otsustab Tolli- ja Piirivalveamet paberkandjal vormi vajalikkuse üle. Kõrvalmärkusena olgu öeldud, et pagulaste vormi I-94 töödeldakse elektrooniliselt ning selle koopia leiab Tolli- ja Piirivalveamet veebisaidilt.

 

Ebakorrektsed andmed vormil I-94

Kahetsusväärse olukorra puhul, kus reisija on lubatud Ameerika Ühendriikidesse tema vormil I-94 olevate ebakorrektsete andmete alusel, peab reisija minema Tolli- ja Piirivalveameti kohalikku teenindusbüroosse, et andmed esimesel võimalusel korrigeerida. Loetelu teenindusbüroodest on toodud veebisaidi www.cbp.gov allosas asuval lingil „Ports”. Lisaks peab reisija sellisel juhul täitma ka vormi I-102, mis on kättesaadav aadressil www.uscis.gov/forms.

 

Viisa kinnitamine

Kui reisijale on väljastatud vorm I-94 elektrooniliste kanalite kaudu, on Tolli- ja Piirivalveametil vajalikud andmed olemas ning amet saab vormi I-94 automaatselt kinnitada. Kui reisija on sisenenud Ameerika Ühendriikidesse enne automatiseeritud süsteemi kasutuselevõttu, tuleb kinnitamiseks esitada vorm I-94 paberkandjal. Rohkem infot automaatse kinnitamise kohta leiab ametlikult veebisaidilt..

Uus automatiseeritud protsess kindlasti hõlbustab ja kiirendab Ameerika Ühendriikidesse saabuvate reisijate kontrollimist. Kuna reisija kinnipidamine seoses reisidokumentidega on üsna ebameeldiv probleem reisi ajal, aitavad automatiseeritud vormid nii reisijatel kui piirivalveametnikel aega kokku hoida, on mugavad kasutada ning suurendavad andmete täpsust — kõike seda Ameerika Ühendriikidesse reisivate inimeste mugavust silmas pidades.