AnsvarsfraskrivelseESTA.us gir informasjon om Electronic System for Travel Authorization. Dette nettstedet er privateid og er ikke tilknyttet den amerikanske regjeringen.

Skjema I-94: Hva Er Det Og Hvorfor Er Det Så Viktig?

Skjema I-94. Hva er det og hvorfor er det viktig? Skjema I-94 er et nødvendig ankomst-/avreisedokument som utstedes til utenlandske statsborgere som søker adgang til USA for reiseformål. Hovedfunksjonen til I-94-skjemaet er å gi informasjon til U.S. Customs and Border Protection (CBP) om reisende som ønsker å forlenge oppholdet sitt mens de besøker USA eller justere hans/hennes status mens de allerede er i USA (statusen vil for eksempel endres dersom du gifter deg med en amerikansk statsborger). Skjemaet blir vanligvis knyttet til den besøkendes pass av en CBP-offiser før innreise til USA, med et datostempel som markerer den reisendes ankomstdato til USA. Personer som besøker USA fra et annet land kan kun oppholde seg i USA i den varigheten som er angitt på skjema I-94. Etter at avreisedatoen er utløpt må den besøkende forlate landet, med mindre han/hun mottar en forlengelse.

Det er viktig å merke seg at I-94 ikke deles ut når du reiser til USA med en godkjent ESTA via luft- eller sjøveien. Det genereres automatisk når passet skannes av Customs and Border Protection (CBP) ved ankomst til USA. Det genereres da en elektronisk ankomstlogg med de samme dataregistreringene som kreves på papirskjemaet. Det er kjekt å være klar over dette, men ingen handlinger skal være nødvendige vedrørende I-94-skjemaet når man reiser til USA med en godkjent ESTA. Mer om dette nedenfor.

 

Automatisering av skjema I-94

Sikkerhetsdepartementet og U.S. Customs and Border Protection (CBP) automatiserte nylig I-94 eksklusivt for bruk ved innreise til USA via flyplasser og havner, men ikke for innreise via landegrenser. De fleste reisende vil bli behandlet via det automatiserte systemet, men noen kan fremdeles under spesielle omstendigheter motta papirskjemaet. Hvis en reisende mottar en papirkopi av I-94 må dokumentet overleveres ved innreise til USA. Med det nye, automatiserte skjemaet vil informasjonen på I-94 være forbundet med den reisendes navn via passasjerlisten til flyet eller båten som personen reiser med. Informasjonen blir lagt til av CBP-offiseren som skanner den reisendes pass, som da genererer en elektronisk ankomst- og avreiselogg som inneholder den samme informasjonen som fantes på den tidligere brukte papirutgaven av I-94. Enhver reisende får et adgangsstempel inkludert adgangsdato, klasse og utløpsdatoen for hans/hennes opphold. Dersom den reisende trenger en kopi av det automatiserte skjemaet kan dette skaffes via det offisielle nettstedet.

 

Innreise via landegrenser

Papirutgaven av skjema I-94 brukes fremdeles ved innreisesteder langs landegrensene til USA. Papirskjemaet deles også ut til enkelte asylsøkere, personer som er løslatt på prøve og klasser av utenlandske statsborgere med denne bestemmelsen for innreise som blir gjort av CBP der de føler det er passende og nødvendig. Flyktningskjema I-94s behandles elektronisk, og en kopi kan finnes på CBPs nettsider.

 

Ukorrekt informasjon på I-94

Dersom det oppstår en uheldig situasjon der den reisende/søkeren blir tillatt adgang til USA med ukorrekt informasjon på hans/hennes I-94, må den reisende besøke et lokalt CBP-kontor for å korrigere informasjonen så raskt som mulig. Lenken “Ports” nederst på siden www.cbp.gov viser en liste over disse kontorene. Hvis skjemaet inneholder ukorrekt informasjon skal den reisende i tillegg henvise til skjema I-102, som finnes på www.uscis.gov/forms.

 

Gjøre et visum gyldig på nytt

Dersom den reisende ble gitt et I-94 på elektronisk måte vil CBP ha denne informasjonen og kan automatisk godkjenne I-94 på nytt. Hvis en reisende derimot ankom USA før dette automatiserte systemet må en papirkopi av I-94 sendes inn for validering. Mer informasjon om automatisk revalidering finnes på det offisielle nettstedet.

Denne nye, automatiserte prosessen vil være til stor hjelp for å behandle og validere innreiseprosessene for reisende som besøker USA. Lange køer og ventider på grunn av reisedokumenter er et kjedelig reiseproblem. Automatisering av skjemaer sparer tid for både reisende og CBP, og i tillegg vil enkelheten og nøyaktigheten gi en mer avslappende reise til USA.