AnsvarsfriskrivningESTA.us förser med information om ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Den här webbsidan är privatägd och samverkar inte med den amerikanska regeringen.

Formulär I-94: Vad Är Det & Varför Är Det Viktigt?

Formulär I-94. Vad är det och varför är det viktigt? Formulär I-94 är ett viktigt ankomst-/avresedokument som utfärdas till utländska besökare som vill komma in i USA i besökssyfte. I-94:s främsta funktion är att uppge information till USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet (CBP) om de resenärer som vill förlänga sin vistelse under tiden de redan besöker USA, eller som vill ändra hans/hennes status under tiden (till exempel vid giftermål med en amerikansk medborgare). En CBP-kontrollant ansluter formuläret till den utländska besökarens pass med en datumstämpel som noterar datumet som personen blev en amerikansk besökare. Detta görs innan besökaren kommer in i USA. Personer från andra länder som besöker USA får endast stanna inom tidsperioden som anges i I-94. Efter att avresedatumet har gått ut måste personen lämna landet om han/hon inte får tillåtelse att stanna längre.

Det är viktigt att observera att I-94 inte kan delas ut när du reser till USA via luften eller havet med ett godkänt ESTA. Det genereras automatiskt när passet skannas av tull- och gränsskyddsmyndigheten (CBP) vid ankomst till USA. Skanningen genererar en elektronisk ankomsthistorik med samma uppgifter som krävs i pappersformen. Det är viktigt att vara medveten om detta. Inga åtgärder ska vidtas i avseende till formulär I-94 när man reser till USA med ett godkänt ESTA. Mer om detta nedan.

 

Automatisering av formulär I-94

Nyligen automatiserade säkerhetsmyndigheten och USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet (CBP) hanteringen av I-94 vid ankomst via luft och hav, men inte vid landsgränser. De flesta resenärer kommer att hanteras genom det automatiserade systemet men några kan, under särskilda omständigheter, fortfarande utfärdas ett pappersformulär. Om en resenär får I-94 i pappersform måste dokumentet lämnas in vid ankomst till USA. Med det nya automatiserade formuläret korreleras informationen i I-94 med resenärens namn via luft/vattenmanifestet för hans eller hennes flygplan eller fartyg. Informationen ansluts av en CBP-kontrollant när resenärens pass skannas, vilket skapar en elektronisk ankomst- och avresehistorik som innehåller informationen som fanns i pappersversionen. Varje resenärer får en inträdesstämpel som innehåller ankomstdatumet, klassen och utgångsdatumet för hans/hennes tillåtna vistelse. Om resenären behöver en kopia av det automatiserade formuläret kan han/hon få en kopia via den officiella webbsidan.

 

Ankomst vid landgräns

Pappersformen av I-94 används fortfarande vid USA:s landsgränser. Pappersformulären ges även till vissa asylsökande, villkorligt frigivna och invandrare av olika klasser vid ankomst. Beslutet tas av CBP när de känner att det är ändamålsenligt och behövs. Flyktingformulär I-94 hanteras däremot elektroniskt och en kopia kan hittas på CBP:s webbsida.

 

Felaktig information i I-94

Om den olyckliga situationen uppstår och en resenär/den sökande kommer till USA med felaktig information i sitt I-94 ska resenären besöka ett lokalt CBP-kontor för att få informationen rättad så snart som möjligt. Länken ”Ports” längst ned på www.cbp.gov listar alla dessa kontor. Om formuläret innehåller felaktig information ska resenären använda formulär I-102, som finns på www.uscis.gov/forms.

 

Återställa giltigheten i ett visum

Om en resenär fick ett I-94 elektroniskt kommer CBP att ha den här informationen och kan automatiskt återställa giltigheten. Men om resenären kom till USA innan det automatiserade systemet infördes måste papperskopian skickas in för godkännande. Mer information om att återställa giltigheten automatiskt kan hittas på den officiella webbsidan.

Den här nya, automatiserade processen kommer att underlätta ankomsthanteringen och godkännandet av resenärer som besöker USA. Att få vänta med resedokument är ett oönskat hinder. Automatiserade formulär kommer påskynda processen och underlätta för både resenärer och CBP, vilket möjliggör för ett mer avslappnat besök i USA.