Vyhľadať
Zrieknutie sa zodpovednostiESTA.us poskytuje informácie o Elektronickom systéme pre cestovné povolenie. Tieto stránky sú v súkromnom vlastníctve a nie sú spojené s vládou USA.

Formulár I-94: Čo To Je A Prečo Je Dôležité?

Formulár I-94. Čo to je a prečo je to dôležité? Formulár I-94 je zásadným dokladom o príchode / odchode vydaný cudzincom, ktorí prichádzajú do Spojených štátov. Primárnou funkciou formulára I-94 je poskytovať informácie americkej colnej a hraničnej stráže (CBP) pre tých cestujúcich, ktorí si chcú predĺžiť svoj pobyt pri návšteve Spojených štátov alebo upraviť svoj status, keď už sú v USA (stav sa zmení napríklad, ak sa rozhodnete oženiť s americkým občanom). Formulár sám je zvyčajne pripojený k pasu návštevníka úradníkom CBP pred vstupom do Spojených štátov, s pečiatkou a s uvedením dátumu, kedy cestujúci vstúpil do USA. Občan inej krajiny, ktorý navštívi USA, smie zostať len po dobu uvedenú na I-94. Po uplynutí dátumu odchodu musí cudzinec opustiť krajinu, ak nedostane predĺženie.

Je dôležité si uvedomiť, že keď cestujete do USA so schváleným ESTA letecky alebo po mori, I-94 sa nevydáva. Je automaticky generované, keď je pas naskenovaný colnou a hraničnou ochranou (CBP) pri vstupe do Spojených štátov amerických. Pasové skenovanie generuje elektronický záznam o príchode s rovnakými dátovými záznamami, ktoré sú vyžadované v papierovej podobe. Je dobré si toho byť vedomí, ale ak cestujete do USA so schváleným povolením ESTA, nemusíte robiť vôbec nič, pokiaľ ide o formulár I-94. Viac informácií je uvedené nižšie.

 

Automatizácia formulára I-94

Nedávno ministerstvo vnútornej bezpečnosti a úrad pre ochranu hraníc USA (CBP) automatizoval I-94 výhradne pre použitie vo vzdušných a námorných prístavoch vstupu do Spojených štátov, nie však pre vstup pozemnou cestou. Väčšina cestujúcich bude spracovaná prostredníctvom automatizovaného systému, ale niektorí môžu za zvláštnych okolností získať formulár I-94 stále v papierovej podobe. Ak však cestujúci dostane papierovú kópiu dokumentu I-94, musí byť tento dokument pri vstupe do Spojených štátov odovzdaný. S novým automatizovaným formulárom korelujú informácie I-94 s menom cestujúceho pre jeho konkrétne lietadlo alebo loď. K informáciám pripája dôstojník CBP naskenovaný cestovný pas, ktorý generuje elektronický záznam o príchode a odchode, ktorý obsahuje rovnaké informácie ako na predtým používanom papierovom formulári I-94. Každému cestujúcemu je poskytnutá vstupné známka, ktorá obsahuje dátum príchodu, triedu a dátum vypršania jeho povolenej návštevy. Ak cestujúci potrebuje kópiu automatizovaného formulára, môže kópiu získať prostredníctvom oficiálnych webových stránok.

 

Pozemné hraničné priechody

Papierová forma I-94 sa stále používa na pozemných hraničných priechodoch do Spojených štátov. Papierovú formu tiež dostávajú azylanti a niektorí cudzinci, pričom je to na rozhodnutí CBP, kedykoľvek to považuje za vhodné a potrebné. Okrem toho sú formuláre I-94 utečencov spracovávané elektronicky a ich kópiu možno nájsť na webových stránkach CBP

 

Nesprávné údaje na I-94

Ak nastane nešťastná situácia, kedy je cestujúci / žiadateľ prijatý do Spojených štátov s nesprávnymi údajmi vo svojom I-94, musí cestujúci navštíviť miestny úrad CBP, aby údaje čo najskôr opravil. Odkaz „Ports“ v spodnej časti stránky na adrese www.cbp.gov ponúka zoznam týchto úradov. Ak formulár obsahuje nesprávne údaje, musia cestujúci vyplniť formulár I-102 na adrese www.uscis.gov/forms.

 

Obnovenie platnosti

Ak bol cestujúcemu poskytnutý I-94 elektronickými prostriedkami, CBP bude mať tieto informácie a môže automaticky obnoviť platnosť I-94. Ak však cestujúci vstúpil do Spojených štátov pred týmto automatizovaným systémom, musí byť papierová kópia I-94 predložená na overenie. Viac informácií o automatickom predĺžení platnosti nájdete na oficiálnych webových stránkach.

Tento nový automatizovaný proces určite pomôže pri urýchlení a overení vstupných procesov cestujúcich navštevujúcich Spojené štáty americké. Zadržanie cestovných dokladov je určite nevítaným c problémom. Automatizácia formulárov rozhodne pomáha cestujúcim aj CBP v úsporách času, jednoduchosti používania a presnosti, čo umožňuje pokojnejšie návštevu Spojených štátov.