Αποποίηση ευθύνηςESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ.

Έντυπο I-94: Τι Είναι & Γιατί Είναι Σημαντικό

Έντυπο I-94. Τι είναι και γιατί είναι σημαντικό; Το Έντυπο I-94 είναι ένα σημαντικό έγγραφο άφιξης/αναχώρησης που εκδίδεται για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για ταξιδιωτικούς λόγους. Η πρωταρχική λειτουργία του I-94 είναι να παρέχει πληροφορίες στην αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να παρατείνουν την παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να αλλάξουν την κατάστασή τους ενώ βρίσκονται ήδη ως επισκέπτες στις ΗΠΑ (για παράδειγμα, η κατάσταση θα αλλάξει αν επιλέξετε να παντρευτείτε έναν υπήκοο των ΗΠΑ). Το έντυπο συνήθως επισυνάπτεται στο διαβατήριο του επισκέπτη που δεν είναι μετανάστης από έναν αξιωματούχο της CBP πριν από την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια σφραγίδα που δείχνει την ημερομηνία που ο ταξιδιώτης επισκέφτηκε τις ΗΠΑ. Κάποιος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ από άλλη χώρα επιτρέπεται να παραμείνει μόνο για τη διάρκεια που αναφέρεται στο I-94. Αφού λήξει η ημερομηνία αναχώρησης, ο αλλοδαπός πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα εκτός εάν λάβει παράταση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν ταξιδεύετε στις ΗΠΑ με εγκεκριμένη ESTA αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς δεν εκδίδεται I-94. Δημιουργείται αυτόματα όταν το διαβατήριο σαρώνεται από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) κατά την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η σάρωση του διαβατηρίου δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο άφιξης με τα ίδια αρχεία δεδομένων που απαιτούνται στην έντυπη μορφή. Είναι καλό να το γνωρίζετε αυτό, ωστόσο δεν απαιτείται καμία ενέργεια σχετικά με το Έντυπο I-94 όταν ταξιδεύετε στις ΗΠΑ με εγκεκριμένη ESTA. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα.

 

Αυτοματοποίηση Εντύπου I-94

Πρόσφατα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) αυτοματοποίησαν το έντυπο I-94 αποκλειστικά για χρήση σε αεροπορικές και θαλάσσιες πύλες εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, όχι για είσοδο από την ξηρά. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος, αλλά σε μερικούς, υπό ειδικές συνθήκες, ενδέχεται να χορηγηθεί η έντυπη μορφή. Ωστόσο, εάν ένας ταξιδιώτης λάβει έντυπο αντίγραφο του I-94, το έγγραφο πρέπει να παραδοθεί κατά την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη νέα αυτοματοποιημένη φόρμα, τα στοιχεία που αναφέρονται στο I-94 συσχετίζονται με το όνομα του ταξιδιώτη μέσω των δηλωτικών επιβατών της πτήσης/δρομολογίου για το συγκεκριμένο αεροπλάνο ή πλοίο με το οποίο κάποιος ταξιδεύει. Τα στοιχεία επισυνάπτονται από τον αξιωματούχο της CBP που σαρώνει το διαβατήριο του ταξιδιώτη, και δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο άφιξης και αναχώρησης, το οποίο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες που βρέθηκαν στο προηγούμενο έντυπο I-94. Σε κάθε ταξιδιώτη παρέχεται σφραγίδα εισόδου, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία εισόδου, την κατηγορία, καθώς και την ημερομηνία λήξης της επιτρεπόμενης επίσκεψής του. Εάν ο ταξιδιώτης χρειαστεί αντίγραφο της αυτοματοποιημένης φόρμας, μπορεί να λάβει ένα αντίγραφο μέσω του επίσημου ιστότοπου.

 

Χερσαία Σημεία Εισόδου

Η έντυπη μορφή της φόρμας I-94 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε χερσαία σημεία εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έντυπη μορφή της φόρμας παρέχεται επίσης σε ορισμένους αιτούντες άσυλο, κρατούμενους που έχουν αφεθεί ελεύθεροι με αναστολή, και σε ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Η απόφαση λαμβάνεται από την υπηρεσία CBP σε όποια περίπτωση κριθεί ότι αυτό αρμόζει και είναι αναγκαίο. Παρενθετικά αναφέρεται ότι η επεξεργασία των εντύπων Ι-94 για τους πρόσφυγες γίνεται ηλεκτρονικά και αντίγραφο μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο της υπηρεσίας CBP.

 

Εσφαλμένα Στοιχεία στο I-94

Εάν προκύψει μια δυσάρεστη κατάσταση κατά την οποία ο ταξιδιώτης/αιτών γίνεται αποδεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες με λανθασμένα στοιχεία στο I-94, τότε θα πρέπει να επισκεφθεί ένα τοπικό γραφείο της CBP για να διορθώσει τα στοιχεία το συντομότερο δυνατόν. Στον σύνδεσμο “Πύλες” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας στη διεύθυνση www.cbp.gov θα βρείτε μια λίστα με αυτά τα γραφεία. Επιπλέον, εάν η φόρμα περιέχει ανακριβή στοιχεία, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να ανατρέξει στη φόρμα I-102, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.uscis.gov/forms.

 

Επανεπικύρωση Θεώρησης

Εάν ο ταξιδιώτης έλαβε το I-94 μέσω ηλεκτρονικών μέσων, η υπηρεσία CBP θα έχει αυτά τα στοιχεία και θα μπορεί να επικυρώσει εκ νέου το I-94 αυτόματα. Εάν, ωστόσο, ένας ταξιδιώτης εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, το έντυπο αντίγραφο του I-94 θα πρέπει να υποβληθεί για επικύρωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη επανεπικύρωση μπορούν να βρεθούν στον επίσημο ιστότοπο.ιστότοπο.

Αυτή η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία θα βοηθήσει σίγουρα στην επιτάχυνση και την επικύρωση της διαδικασίας εισόδου των ταξιδιωτών που επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καθυστέρηση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων είναι ένα ανεπιθύμητο πρόβλημα που προκύπτει σε ένα ταξίδι. Η αυτοματοποίηση των εντύπων βοηθά τόσο τους ταξιδιώτες όσο και την υπηρεσία CBP στην εξοικονόμηση χρόνου, στην ύπαρξη ευκολίας στη χρήση και ακρίβειας, επιτρέποντας μια πιο άνετη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.