Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

Terms and Conditions


ESTA.us (“This Website”/”Website Owner”/”we/us/our”) provides the information on this website to any visitor with internet access. There is no cost to visit our website. The visitor (you) are bound by the Terms and Conditions and Privacy Policy stated. The visitor warrants and represents to ESTA.us that you are legally entitled to visit our website and make use of the information provided. The Terms and Conditions are periodically updated. The visitor agrees to the updated version posted. If you, after reading the Terms and Conditions, need additional information, please contact us by email. See Customer Service page for contact instructions.

This website provides information about the Visa Waiver Program and Electronic System for Travel Authorization (ESTA). The information provided is based upon publicly available sources, our interpretation and experience concerning the Visa Waiver Program and ESTA. Every effort is made to provide current and up-to-date information without making any warrants. ESTA.us provides the text on this website for information purposes only. The text is about legal topics (not legal advice). The visitor relies on the information provided at their own risk. If you have any questions about the content of our website, please feel free to contact us.

Website and Logo Design

The website design and logo are exclusive property of ESTA.us. Use of this website design or logo without written permission is illegal and a breach of International Copyright Laws, subject to prosecution to the fullest extent of the law.

Intellectual Property Rights

ESTA.us (this website) is the copyright holder of all content, layout, design, data, graphics, trademarks and logos under the www.esta.us domain. The content is protected by international copyright laws. Under no circumstances can any individual or company use any part of the content without written consent being obtained from www.esta.us. Intellectual property right requests should be made to our Legal Department. Please submit the online form on our contact page.

Copyright

All information under the www.esta.us domain are copyrighted and protected by worldwide copyright laws and treaty provisions, except where otherwise noted. It may not be copied, reproduced, modified, uploaded, posted, transmitted or distributed in whole or in part, without written permission. Written permission should be requested by submitting the online form on our contact page.

External Links

The external links from our website are provided for the visitor to learn more about the Visa Waiver Program and how to obtain a travel authorization (ESTA). We have no control of the content on web pages outside our domain. Relying on these links are solely the responsibility of the visitor.

Use of Our Website

You are only allowed to make personal use of our website. You are not allowed to download, modify or use any portion of our website for any purpose, including resale or commercial use. This website is privately owned and operated. Questions about this website should be sent through the Contact Us page.

Affiliate Program

ESTA.us does not offer any affiliate program. Our website is independent. We do not endorse or work with any other company or website.

Last Updated:

September 10, 2019