Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

Επαλήθευση, Εντοπισμός ή Έλεγχος της Κατάστασης της ESTA σας


Διαθέτετε ήδη μια υπάρχουσα ταξιδιωτική άδεια αλλά έχετε ερωτήσεις; Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να λάβετε βοήθεια για να επαληθεύσετε την ESTA σας
  • Να λάβετε βοήθεια για να εντοπίσετε την υπάρχουσα ταξιδιωτική σας άδεια (ESTA)
  • Να ελέγξτε την κατάσταση της ταξιδιωτικής σας άδειας

Συστήνεται στους ταξιδιώτες να επαληθεύσουν την κατάσταση της ταξιδιωτικής τους άδειας πριν από την αναχώρησή τους


Επαληθευση - Ελεγχοσ Καταστασησ ESTA

Επικαιροποιήστε μια Ήδη Υπάρχουσα ESTA πριν Πετάξετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες


Οι ταξιδιώτες με εγκεκριμένη ταξιδιωτική άδεια (ESTA) μπορούν να την επικαιροποιήσουν πριν από κάθε ταξίδι τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να επικαιροποιηθούν πριν από κάθε ταξίδι:

  • Διεύθυνση email
  • Διεύθυνση κατά την παραμονή στις ΗΠΑ (εξαιρείται η περίπτωση διέλευσης από τις ΗΠΑ)

Εάν διέρχεστε από τις ΗΠΑ, ενδεχομένως να θελήσετε να επικαιροποιήσετε μόνο το email σας. Ωστόσο, εάν διαμείνετε στις ΗΠΑ, ενδεχομένως να θελήσετε να επικαιροποιήσετε τόσο το email σας όσο και τη διεύθυνση της διαμονής σας.


Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την επικαιροποίηση και επαλήθευση της εξουσιοδότησής σας πριν από την αναχώρηση.

Σχετικά με τις Αιτήσεις για ESTA

Διαδικασία Online Επαλήθευσης και Ελέγχου Κατάστασης

Λάβετε την επικυρωμένη ESTA σας εντός 2-72 ωρών

Ποσοστό Έγκρισης πάνω από 99% (Πηγή: DHS)

Υποχρεωτική από τις 12 Ιανουαρίου 2009

Ισχύει έως για 2 Χρόνια