Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

Online Επικαιροποίηση ESTA


Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα μέσω αέρα ή θαλάσσης θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη ταξιδιωτική άδεια (ESTA), η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο από τις 12 Ιανουαρίου 2009. Αφού υποβάλετε αίτηση και λάβετε τον αριθμό της ταξιδιωτικής άδειας, μπορείτε να επικαιροποιήσετε συγκεκριμένα στοιχεία πριν από κάθε είσοδο στις ΗΠΑ. Μπορείτε να επικαιροποιήσετε την ESTA σας πολλές φορές, αλλά δεν θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα ESTA εκτός εάν έχετε βγάλει νέο διαβατήριο, εάν οι περιστάσεις σχετικά με την επιλεξιμότητά σας για Απαλλαγή από Βίζα έχουν αλλάξει ή η υπάρχουσα ESTA σας έχει λήξει. Οι ταξιδιωτικές άδειες ισχύουν γενικώς για δύο χρόνια. Κάθε ταξιδιώτης με εγκεκριμένη ταξιδιωτική άδεια μπορεί να την επικαιροποιήσει ηλεκτρονικά. Συνιστάται να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της υπάρχουσας ESTA σας πριν προβείτε σε αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Τα στοιχεία που μπορείτε να επικαιροποιήσετε στην υπάρχουσα ESTA σας είναι:

  • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
  • Η διαμονή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός εάν διέρχεστε από τις ΗΠΑ)

Σημείωση: Η επικαιροποίηση μιας υπάρχουσας ταξιδιωτικής άδειας δεν σημαίνει παράταση της ημερομηνίας λήξης της. Εάν επιθυμείτε να παρατείνετε ή να ανανεώσετε μια ήδη υπάρχουσα ESTA, πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση.


Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα επιτυχημένης αίτησης, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί στο ταξίδι σας:


Σχετικά με την Επικαιροποίηση της ESTA σας

Επικαιροποίηση συγκεκριμένων στοιχείων

Επικαιροποίηση online

Λάβετε την ESTA σας εντός 72 ωρών

Αποστολή μέσω email σε μορφή PDF