Αποποίηση ευθύνης: ESTA.us παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιωτικός και δεν σχετίζεται με κρατικό φορέα των ΗΠΑ. Περιέχονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων μερών οι οποίοι υποβάλλουν σε επεξεργασία αιτήσεις για ESTA με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης μιας ιδιωτικής εταιρείας ή της επίσημης κρατικής πύλης για να υποβάλουν την ταξιδιωτική τους άδεια.

Αριθμός Αίτησης ESTA Πληροφορίες


Όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα αεροπορικώς ή μέσω θαλάσσης πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη Ταξιδιωτική Άδεια. Η Ταξιδιωτική Άδεια περιλαμβάνει έναν μοναδικό Αριθμό Αίτησης ο οποίος συνδέεται με τα στοιχεία του διαβατηρίου σας. Κάθε ταξιδιώτης πρέπει να έχει τον δικό του Αριθμό Αίτησης ESTA, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των βρεφών. Αφού υποβάλετε αίτηση για Ταξιδιωτική Άδεια online, θα σας αποσταλεί ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρίσατε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Το email θα περιέχει ένα συνημμένο έγγραφο PDF το οποίο είναι η εγκεκριμένη σας αίτηση ESTA. Το έγγραφο θα περιλαμβάνει τον μοναδικό Αριθμό της Αίτησής σας. Για προληπτικούς λόγους όταν ταξιδεύετε, σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί σας το έγγραφο της ESTA σας στο ταξίδι.

Αφού υποβάλετε επιτυχώς αίτηση για ESTA, θα δείτε τον μοναδικό Αριθμό Αίτησης στο email που θα λάβετε. Είναι σημαντικό να αποθηκεύσετε το συνημμένο έγγραφο για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε τον Αριθμό Αίτησής ESTA. Θα χρειαστείτε τον Αριθμό Αίτησής ESTA για τα ακόλουθα:

  • Για να ελέγξετε την κατάσταση της Ταξιδιωτικής σας Άδειας ESTA
  • Για να επαληθεύστε την Ταξιδιωτική σας Άδεια πριν από κάθε ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες (η ESTA ισχύει για δύο χρόνια)

Σημαντικές Πληροφορίες:
  • Μετά την επιτυχημένη υποβολή αίτησης για ESTA, ένας μοναδικός Αριθμός Αίτησης θα σας αποσταλεί μέσω email
  • Εάν δεν το λάβετε εντός 72 ωρών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
  • Φροντίστε να αποθηκεύσετε το συνημμένο έγγραφο και να μην διαγράψετε το email ούτε να αδειάσετε τον κάδο απορριμμάτων πριν αποθηκευτεί
  • Ο Αριθμός Αίτησης ESTA αποτελείται από έναν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών και περιέχει συνήθως 16 χαρακτήρες
  • Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την Ταξιδιωτική σας Άδεια τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Ωστόσο, αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των επόμενων 3-6 μηνών, σας συνιστούμε να υποβάλετε αίτηση το συντομότερο δυνατό
  • Εάν ταξιδεύουν και άλλοι μαζί σας, βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν μια έντυπη έκδοση της αίτησής τους ως προληπτικό μέσο ασφαλείας (παιδιά και βρέφη επίσης)