AnsvarsfraskrivelseESTA.us gir informasjon om Electronic System for Travel Authorization. Dette nettstedet er privateid og er ikke tilknyttet den amerikanske regjeringen.

SEVP – Student- og utvekslingsbesøksprogram

Å navigere veien til å studere i USA kan være komplisert for ikke-amerikanske innbyggere og ikke-amerikanske statsborgere. Det blir avgjørende å forstå systemer som Student and Exchange Visitor Program (SEVP) for å sikre en jevn overgang. Siden US ESTA Visa-søknaden ikke lar deg studere i oss, har vi laget denne artikkelen som fungerer som en omfattende guide til SEVP, som gir nøkkelinnsikt i rollene, involveringen av det amerikanske departementet for innenlandssikkerhet og viktige detaljer om forskjellige studenter visumkategorier. Hensikten er å utstyre potensielle internasjonale studenter med kunnskapen som trengs for å ta informerte beslutninger om deres utdanningsreise i USA.

Forstå SEVP

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) er en del av National Security Investigations Division under US Immigration and Customs Enforcement. SEVP fungerer som et viktig grensesnitt for offentlige etater for å få tilgang til informasjon om ikke-innvandrerstudenter.

Den administrerer og fører tilsyn med institusjoner som tilbyr programmer til disse studentene, og sikrer overholdelse av regler og forskrifter fastsatt av den amerikanske regjeringen. En nøkkelspiller i dette programmet er US Department of Homeland Security, som bruker SEVP til å spore og overvåke skoler, utveksle besøksprogrammer og ikke-innvandrere mens de besøker USA og deltar i det amerikanske utdanningssystemet.

SEVP- og studentvisumkategorier

Det er flere visumkategorier knyttet til SEVP som potensielle studenter bør være klar over. Du må huske på at Visa Waiver Program (VWP) ikke er et levedyktig visum, da det lar deg bli i USA bare i 90 dager. Disse inkluderer F-1 for akademiske studenter, M-1 for yrkesfagstudenter og J-1 for utvekslingsbesøkende. Hver av disse kategoriene har spesifikke kvalifikasjonskriterier.

For eksempel må F-1-visumsøkere være registrert i et akademisk utdanningsprogram, ikke et språkopplæringsprogram. I kontrast er M-1-visum egnet for de som er påmeldt i yrkesfaglige eller andre ikke-akademiske programmer, mens J-1-visum er for personer som er godkjent for å delta i arbeids- og studiebaserte utvekslingsbesøksprogrammer.

Å velge riktig visumkategori er avgjørende da det bestemmer de tillatte aktivitetene, varigheten av oppholdet og andre programkrav. Å forstå disse distinksjonene kan hjelpe elevene til å ta valg som stemmer overens med deres utdanningsmål og sikre overholdelse av amerikanske immigrasjonslover.

SEVP

SEVP-sertifisering og utpekte skolefunksjonærer (DSOer)

SEVP-sertifisering er et obligatorisk krav for amerikanske skoler som ønsker å registrere ikke-innvandrerstudenter. Denne sertifiseringen beviser at institusjonen oppfyller visse krav og godtar å overholde regler og forskrifter fastsatt av amerikanske myndigheter. Sertifiseringsprosessen innebærer en omfattende gjennomgang av skolens læreplan, fasiliteter, fakultets kvalifikasjoner og rekrutteringspraksis.

En nøkkelkomponent i SEVP er rollen til de utpekte skoletjenestemennene (DSOs). DSOer er utnevnt av SEVP-sertifiserte skoler for å fungere som en bro mellom skolen, elevene og den amerikanske regjeringen. De spiller en integrert rolle i SEVP-administrasjonen, og sikrer at skolen og ikke-innvandrerstudentene overholder amerikansk immigrasjonslov.

DSOer påtar seg et mangfold av ansvar. De opprettholder studentregister i Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), gir viktig veiledning til studentene om å opprettholde sin status, hjelper dem å forstå reglene og forskriftene knyttet til oppholdet og studiene, og rapporterer enhver endring i studentenes forhold til SEVP. De gir i hovedsak støtte og assistanse til studenter, noe som gjør deres utdanningsreise i USA mer navigerbar og tilfredsstillende.

SEVP-registreringsprosess

Overgang til USAs utdanningssystem som internasjonal student innebærer flere trinn og prosedyrer. Denne delen vil veilede deg gjennom SEVP-registreringsprosessen, avgrense hvert trinn omhyggelig, forklare de nødvendige dokumentene og skissere betalingsprosessen for Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

Trinn-for-trinn veiledning for å melde deg på SEVP

Det første trinnet i SEVP-registreringsprosessen er å undersøke og søke på SEVP-sertifiserte skoler. Når du er akseptert, vil skolen registrere deg i SEVIS og utstede deg et skjema I-20. Du må betale SEVIS-gebyret, som kan gjøres online, og deretter søke om visum hos den amerikanske ambassaden eller konsulatet i landet ditt. Før visumintervjuet ditt må du fylle ut en online visumsøknad (DS-160). Når visumet er godkjent, kan du forberede deg på reisen til USA.

Nødvendige dokumenter og informasjon for SEVP-registrering

Flere dokumenter er nødvendig for SEVP-registrering. Den viktigste av disse er skjemaet I-20, som vil bli gitt av skolen din ved aksept. Du trenger også et gyldig pass, SEVIS-ID-en din (finnes på skjemaet I-20), en kvittering som bekrefter betalingen av SEVIS-gebyret og bevis på økonomisk støtte under programmets varighet. For visumsøknaden din trenger du et passbilde, DS-160-bekreftelsessiden og kvitteringen for søknadsgebyret.

SEVIS gebyrbetaling og bekreftelsesprosess

SEVIS-avgiften er en obligatorisk betaling for internasjonale studenter som melder seg på amerikanske skoler. Du kan betale denne avgiften online med kredittkort. Gebyret for F-1 og M-1 studenter er $350, mens J-1 utvekslingsbesøkende betaler $220. Etter betaling må du skrive ut kvitteringen til arkiv. Denne kvitteringen vil også kreves ved visumintervjuet ditt, så det er avgjørende å holde det trygt. Dette fullfører SEVP-registreringsprosessen, og du er nå et skritt nærmere studiereisen din i USA

sevp portal sevp certified sevp opt

Opprettholde status og samsvar med SEVP

Etter å ha fått opptak til en amerikansk skole og sikret riktig visum, må studentene opprettholde sin ikke-innvandrerstatus. Dette krever kontinuerlig påmelding på heltid, med unntak kun under spesifikke forhold godkjent av en DSO. Å opprettholde status innebærer også fremgang mot fullføring av det valgte studieprogrammet.

SEVP-studenter må umiddelbart rapportere eventuelle endringer i deres personlige eller akademiske situasjon til sin DSO, som deretter vil oppdatere postene sine i SEVIS. Disse endringene kan innebære adresseendringer, endringer i større eller andre straffedommer. Å neglisjere disse kravene kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert oppsigelse av studentens SEVIS-post og potensiell utvisning.

SEVP og ansettelsesmuligheter

Ikke-innvandrerstudenter utforsker ofte arbeidsmuligheter for å få praktisk erfaring og forsørge seg selv økonomisk. Sysselsetting på campus er vanligvis tillatt under F-1-visumstatus, underlagt visse betingelser. Studenter kan jobbe opptil 20 timer per uke mens skolen er i økt, og heltid i pauser.

I tillegg kan studentene få praktisk erfaring innen studieretningen gjennom Curricular Practical Training (CPT) og Optional Practical Training (OPT). CPT må være integrert i studentens hovedfag og gis vanligvis i løpet av programmet, mens OPT kan forfølges før eller etter eksamen.

Det er imidlertid viktig for studentene å forstå begrensningene knyttet til visumstatusen deres. Enhver uautorisert ansettelse kan føre til tap av status. Studenter bør alltid rådføre seg med sin DSO før de godtar ansettelse for å sikre overholdelse av visumvilkårene deres.

Ressurser og støtte for SEVP-studenter

For å hjelpe studentene med å navigere sin utdanningsreise i USA, er en rekke ressurser og støttesystemer på plass. For det første tilbyr SEVP-sertifiserte skoler en rekke ressurser som akademisk og karriererådgivning, psykisk helsetjenester, språkhjelp og kulturell tilpasningsstøtte.

For det andre er det offisielle SEVP-nettstedet og andre offentlige ressurser verdifulle plattformer for å få nøyaktig informasjon om å studere i USA, opprettholde status og forstå regler og forskrifter. Nettsteder som Study in the States og US Citizenship and Immigration Services gir omfattende veiledning.

Til slutt er støttenettverkene og samfunnene som er tilstede ved mange universiteter uunnværlige for internasjonale studenter. Disse kan variere fra internasjonale studentkontorer og studentklubber til lokalsamfunnsbaserte organisasjoner. De kan hjelpe elevene med å komme i kontakt med andre, føle tilhørighet og lykkes med å navigere på utdanningsreisen i USA. Hvis du har ytterligere spørsmål angående SEVP Visa, ikke nøl med å kontakte oss umiddelbart.

student and exchange visitor program sevp

Ekstra informasjon

SEVP-portal

SEVP-portalen er et nettbasert verktøy for F-1-studenter på valgfri praktisk opplæring etter fullføring (OPT). Det lar studentene rapportere personlig og arbeidsgiverinformasjon direkte til SEVP.

SEVP-sertifisert

En skole anses som SEVP-sertifisert når den er autorisert av US Department of Homeland Security (DHS) til å registrere internasjonale studenter. Denne sertifiseringen indikerer at skolen oppfyller kravene og godtar å overholde SEVP-retningslinjene.

SEVP OPT

Under SEVP kan kvalifiserte studenter søke om valgfri praktisk opplæring (OPT) for å få arbeidserfaring innen studieretningen deres. Det kan gjennomføres før eller etter fullført studium, men spesifikke regler gjelder.

Student- og utvekslingsbesøksprogram (SEVP)

SEVP er et program drevet av US Immigration and Customs Enforcement (ICE) som overvåker skoler og ikke-innvandrerelever i F- og M-visumkategorier og deres pårørende (F-2 og M-2).

SEVP Portal (Student and Exchange Visitor Program Portal)

Denne portalen lar internasjonale studenter på OPT rapportere endringer i personlig informasjon og arbeidsgiverinformasjon direkte til SEVP, noe som letter overholdelse av amerikanske immigrasjonslover.

Opprett SEVP-portalkonto

En SEVP-portalkonto kan opprettes av kvalifiserte studenter som er på OPT etter fullføring. Når skolen legger inn elevens OPT-anbefaling i SEVIS-posten, vil studenten motta en e-post med instruksjoner for å opprette sin portalkonto.

SEVP-godkjent

Dette refererer til skoler som har gått gjennom sertifiseringsprosessen med SEVP og har blitt godkjent for å ta imot internasjonale studenter.

Student Exchange Visitor Program (SEVP)

Dette programmet, administrert av ICE, er ansvarlig for å sikre at godkjente institusjoner er i samsvar med amerikanske immigrasjonslover og forskrifter, og at ikke-innvandrerstudenter opprettholder visumstatusen.

SEVP-program

SEVP-programmet er et amerikansk regjeringsprogram designet for å overvåke skoler og elever for å sikre overholdelse av immigrasjonspolitikk.

ICE-studentutvekslingsbesøksprogram

Student- og utvekslingsbesøksprogrammet administreres av US Immigration and Customs Enforcement (ICE), en filial av DHS. Den overvåker og tilbyr veiledning til SEVP-sertifiserte skoler og registrerte internasjonale studenter.