Zřeknutí se odpovědnostiESTA.us poskytuje informace o Elektronickém systému pro cestovní povolení. Tyto stránky jsou v soukromém vlastnictví a nejsou spojeny s vládou USA.

SEVP – Studentský a výměnný návštěvnický program

Navigace na cestě ke studiu ve Spojených státech může být složitá pro osoby, které nejsou rezidenty USA a státní příslušníky jiných zemí. Pro zajištění hladkého přechodu se stává zásadní porozumět systémům, jako je program pro studenty a výměnné návštěvníky (SEVP). Vzhledem k tomu, že aplikace US ESTA Visa vám neumožňuje studovat v USA, vytvořili jsme tento článek, který slouží jako komplexní průvodce SEVP, poskytuje klíčové pohledy na jeho role, zapojení Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA a důležité podrobnosti o různých studentech. kategorie víz. Účelem je vybavit potenciální zahraniční studenty znalostmi potřebnými pro informovaná rozhodnutí o jejich vzdělávací cestě v USA.

Porozumění SEVP

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) je součástí Národní bezpečnostní vyšetřovací divize v rámci amerického imigračního a celního prosazování. SEVP slouží jako základní rozhraní pro vládní agentury pro přístup k informacím o studentech, kteří nejsou přistěhovalci.

Primárně řídí a dohlíží na instituce, které nabízejí programy těmto studentům, a zajišťuje dodržování pravidel a předpisů stanovených vládou USA. Jedním z klíčových hráčů v tomto programu je americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, které používá SEVP ke sledování a monitorování škol, výměnných programů pro návštěvníky a nepřistěhovalců, když navštěvují Spojené státy a podílejí se na americkém vzdělávacím systému.

Kategorie SEVP a studentských víz

Existuje několik kategorií víz spojených se SEVP, o kterých by si potenciální studenti měli být vědomi. Musíte mít na paměti, že Visa Waiver Program (VWP) není životaschopné vízum, protože vám umožňuje zůstat v USA pouze 90 dní. Patří mezi ně F-1 pro akademické studenty, M-1 pro studenty odborných škol a J-1 pro výměnné návštěvníky. Každá z těchto kategorií má specifická kritéria způsobilosti.

Například žadatelé o vízum F-1 musí být zapsáni do akademického vzdělávacího programu, nikoli do jazykového školicího programu. Naproti tomu víza M-1 jsou vhodná pro osoby zapsané v odborných nebo jiných neakademických programech, zatímco víza J-1 jsou pro jednotlivce schválené k účasti na výměnných návštěvnických programech založených na práci a studiu.

Výběr správné kategorie víz je zásadní, protože určuje přípustné aktivity, délku pobytu a další požadavky programu. Pochopení těchto rozdílů může studentům pomoci učinit rozhodnutí, která jsou v souladu s jejich vzdělávacími cíli a zajistit soulad s imigračními zákony USA.

SEVP

Certifikace SEVP a určení školní úředníci (DSO)

Certifikace SEVP je povinným požadavkem pro americké školy, které chtějí zapsat studenty, kteří nejsou přistěhovalci. Tato certifikace prokazuje, že instituce splňuje určité požadavky a souhlasí s dodržováním pravidel a předpisů stanovených vládou USA. Certifikační proces zahrnuje komplexní přezkoumání školního vzdělávacího programu, zařízení, kvalifikace fakulty a náborových postupů.

Klíčovou součástí SEVP je role pověřených školních úředníků (DSO). DSO jsou jmenováni školami s certifikací SEVP, aby sloužili jako most mezi školou, studenty a vládou USA. Hrají nedílnou součást administrativy SEVP a zajišťují, aby škola a studenti z řad nepřistěhovalců dodržovali imigrační zákony USA.

Provozovatelé distribučních soustav nesou mnoho povinností. Vedou záznamy o studentech ve Studentském a výměnném návštěvnickém informačním systému (SEVIS), poskytují studentům základní pokyny ohledně zachování jejich statusu, pomáhají jim porozumět pravidlům a předpisům týkajícím se jejich pobytu a studia a hlásí každou změnu v situaci studentů SEVP. V podstatě poskytují podporu a pomoc studentům, díky čemuž je jejich cesta za vzděláním v USA schůdnější a naplňující.

Proces registrace SEVP

Přechod do vzdělávacího systému Spojených států jako mezinárodní student vyžaduje několik kroků a postupů. Tato část vás provede procesem zápisu do SEVP, pečlivě vymezí každý krok, vysvětlí požadované dokumenty a nastíní proces platby poplatků za informační systém pro studenty a výměnné návštěvníky (SEVIS).

Podrobný průvodce registrací do SEVP

Prvním krokem v procesu zápisu do SEVP je vyhledání a přihlášení do škol s certifikací SEVP. Po přijetí vás škola zapíše do SEVIS a vystaví vám formulář I-20. Budete muset zaplatit poplatek SEVIS, který lze provést online, a poté požádat o vízum na americkém velvyslanectví nebo konzulátu ve vaší zemi. Před vízovým pohovorem budete muset vyplnit online žádost o vízum (DS-160). Po schválení víza se můžete připravit na cestu do Spojených států.

Požadované dokumenty a informace pro registraci do SEVP

Pro registraci do SEVP je potřeba několik dokumentů. Nejdůležitější z nich je formulář I-20, který vám po přijetí poskytne vaše škola. Budete také potřebovat platný cestovní pas, vaše SEVIS ID (najdete na formuláři I-20), potvrzení potvrzující platbu poplatku SEVIS a doklad o finanční podpoře po dobu trvání vašeho programu. K žádosti o vízum budete potřebovat fotografii ve stylu pasu, potvrzovací stránku DS-160 a potvrzení o zaplacení poplatku za žádost.

Proces platby a potvrzení poplatku SEVIS

Poplatek SEVIS je povinnou platbou pro zahraniční studenty, kteří se zapisují do amerických škol. Tento poplatek můžete zaplatit online pomocí kreditní karty. Poplatek pro studenty F-1 a M-1 je 350 USD, zatímco návštěvníci burzy J-1 zaplatí 220 USD. Po zaplacení si musíte vytisknout účtenku pro vaši evidenci. Toto potvrzení bude také vyžadováno při vašem vízovém pohovoru, takže je důležité, aby bylo v bezpečí. Tím je proces zápisu do SEVP dokončen a nyní jste o krok blíže své studijní cestě v USA

sevp portal sevp certified sevp opt

Udržování stavu a dodržování SEVP

Po přijetí do americké školy a zajištění příslušného víza si studenti musí udržet svůj status nepřistěhovalce. To vyžaduje nepřetržitý zápis na plný úvazek, s výjimkami pouze za specifických podmínek schválených PDS. Udržení statusu také zahrnuje postup k dokončení zvoleného studijního programu.

Studenti SEVP musí neprodleně nahlásit jakékoli změny ve své osobní nebo akademické situaci svému PDS, který následně aktualizuje jejich záznamy v SEVIS. Tyto změny by mohly zahrnovat změny v adresách, změny ve velkých rozsudcích nebo odsouzeních za trestný čin. Zanedbání těchto požadavků může vést k vážným následkům, včetně ukončení evidence SEVIS studenta a potenciální deportace.

SEVP a možnosti zaměstnání

Nepřistěhovalí studenti často hledají pracovní příležitosti, aby získali praktické zkušenosti a finančně se podpořili. Zaměstnání na akademické půdě je obvykle povoleno na základě víza F-1 za určitých podmínek. Studenti mohou během školní docházky pracovat až 20 hodin týdně a o přestávkách na plný úvazek.

Kromě toho mohou studenti získat praktické zkušenosti ve svém oboru prostřednictvím kurikulárního praktického výcviku (CPT) a volitelného praktického výcviku (OPT). CPT musí být nedílnou součástí studijního oboru studenta a obvykle se uděluje během programu, zatímco OPT lze absolvovat před nebo po ukončení studia.

Je však nezbytné, aby studenti rozuměli omezením spojeným s jejich vízovým statusem. Jakékoli neoprávněné zaměstnání může vést ke ztrátě postavení. Studenti by se měli před přijetím jakéhokoli zaměstnání vždy poradit se svým DSO, aby zajistili dodržování svých vízových podmínek.

Zdroje a podpora pro studenty SEVP

Abychom pomohli studentům orientovat se na jejich vzdělávací cestě v USA, existuje mnoho zdrojů a podpůrných systémů. Za prvé, školy s certifikací SEVP nabízejí různé zdroje, jako je akademické a kariérní poradenství, služby duševního zdraví, jazyková pomoc a podpora kulturního přizpůsobení.

Za druhé, oficiální webové stránky SEVP a další vládní zdroje jsou cennými platformami pro získání přesných informací o studiu v USA, udržení statusu a pochopení pravidel a předpisů. Webové stránky jako Study in the States a US Citizenship and Immigration Services poskytují komplexní rady.

A konečně, podpůrné sítě a komunity na mnoha univerzitách jsou pro zahraniční studenty nepostradatelné. Ty mohou sahat od mezinárodních studentských kanceláří a studentských klubů až po komunitní organizace. Mohou pomoci studentům spojit se s ostatními, cítit pocit sounáležitosti a úspěšně se orientovat na jejich cestě za vzděláním v USA. V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně SEVP Visa nás prosím neváhejte ihned kontaktovat.

student and exchange visitor program sevp

Informace navíc

Portál SEVP

Portál SEVP je online nástroj pro studenty F-1 na volitelném praktickém výcviku po ukončení (OPT). Umožňuje studentům hlásit osobní údaje a údaje o zaměstnavateli přímo do SEVP.

Certifikováno SEVP

Škola je považována za certifikovanou SEVP, pokud má povolení od amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) zapsat zahraniční studenty. Toto osvědčení znamená, že škola splňuje požadavky a souhlasí s dodržováním zásad SEVP.

SEVP OPT

V rámci SEVP se mohou způsobilí studenti přihlásit na volitelný praktický výcvik (OPT), aby získali pracovní zkušenosti ve svém oboru. Lze jej absolvovat před nebo po ukončení studia, platí však zvláštní pravidla.

Program pro studenty a výměnné návštěvníky (SEVP)

SEVP je program provozovaný organizací US Immigration and Customs Enforcement (ICE), který sleduje školy a nepřistěhovalecké studenty v kategoriích víz F a M a jejich rodinné příslušníky (F-2 a M-2).

Portál SEVP (portál programu pro studenty a návštěvníky burz)

Tento portál umožňuje zahraničním studentům na OPT přímo hlásit změny svých osobních údajů a informací o zaměstnavateli SEVP, což usnadňuje dodržování imigračních zákonů USA.

Vytvořte účet portálu SEVP

Účet na portálu SEVP si mohou vytvořit způsobilí studenti, kteří jsou po dokončení OPT. Jakmile škola zadá studentovo doporučení OPT do svého záznamu SEVIS, student obdrží e-mail s pokyny k vytvoření účtu na portálu.

SEVP Schváleno

To se týká škol, které prošly certifikačním procesem SEVP a byly schváleny k přijímání zahraničních studentů.

Studentský výměnný návštěvnický program (SEVP)

Tento program, řízený ICE, je zodpovědný za zajištění toho, aby schválené instituce byly v souladu s americkými imigračními zákony a předpisy a aby si studenti, kteří nejsou přistěhovalci, udrželi vízový status.

Program SEVP

Program SEVP je americký vládní program určený k monitorování škol a studentů s cílem zajistit dodržování imigrační politiky.

Návštěvnický program ICE Student Exchange

Program pro studenty a výměnné návštěvníky řídí americký úřad pro imigrační a celní prosazování (ICE), pobočka DHS. Monitoruje a nabízí poradenství školám s certifikací SEVP a zapsaným zahraničním studentům.