Search
DisclaimerESTA.us verstrekt informatie over het elektronisch systeem voor reistoestemming (Electronic System for Travel Authorization/ESTA). Dit is een particuliere website die niet gelieerd is aan de Amerikaanse overheid.

SEVP – Programma voor studenten en uitwisselingsbezoekers

Navigeren op het pad naar studeren in de Verenigde Staten kan ingewikkeld zijn voor niet-Amerikaanse ingezetenen en niet-Amerikaanse staatsburgers. Het wordt cruciaal om systemen zoals het Student and Exchange Visitor Program (SEVP) te begrijpen om een soepele overgang te garanderen. Aangezien u met de Amerikaanse ESTA-visumaanvraag niet in de VS kunt studeren, hebben we dit artikel gemaakt dat dient als een uitgebreide gids voor SEVP, met belangrijke inzichten in zijn rollen, de betrokkenheid van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid en essentiële details over verschillende studenten visa categorieën. Het doel is om toekomstige internationale studenten uit te rusten met de kennis die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen over hun educatieve reis in de VS.

SEVP begrijpen

Het Student and Exchange Visitor Program (SEVP) maakt deel uit van de National Security Investigations Division onder de Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving. SEVP dient als een essentiële interface voor overheidsinstanties om toegang te krijgen tot informatie over niet-immigrantenstudenten.

Het beheert en houdt voornamelijk toezicht op instellingen die programma’s aanbieden aan deze studenten, en zorgt ervoor dat de regels en voorschriften van de Amerikaanse overheid worden nageleefd. Een belangrijke speler in dit programma is het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat SEVP gebruikt om scholen te volgen en te controleren, bezoekersprogramma’s uit te wisselen en niet-immigranten terwijl ze de Verenigde Staten bezoeken en deelnemen aan het Amerikaanse onderwijssysteem.

SEVP- en studentenvisumcategorieën

Er zijn verschillende visumcategorieën verbonden aan de SEVP waarvan toekomstige studenten op de hoogte moeten zijn. U moet er rekening mee houden dat het Visa Waiver Program (VWP) geen levensvatbaar visum is, aangezien u hiermee slechts 90 dagen in de VS kunt blijven. Deze omvatten F-1 voor academische studenten, M-1 voor beroepsstudenten en J-1 voor uitwisselingsbezoekers. Elk van deze categorieën heeft specifieke criteria om in aanmerking te komen.

F-1-visumaanvragers moeten bijvoorbeeld zijn ingeschreven voor een academisch onderwijsprogramma, niet voor een taaltrainingsprogramma. Daarentegen zijn M-1-visa geschikt voor degenen die zijn ingeschreven voor beroeps- of andere niet-academische programma’s, terwijl J-1-visa voor personen zijn die zijn goedgekeurd om deel te nemen aan op werk en studie gebaseerde uitwisselingsprogramma’s voor bezoekers.

Het selecteren van de juiste visumcategorie is van cruciaal belang omdat het de toegestane activiteiten, de verblijfsduur en andere programmavereisten bepaalt. Als studenten deze verschillen begrijpen, kunnen ze keuzes maken die aansluiten bij hun onderwijsdoelen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de Amerikaanse immigratiewetten.

SEVP

SEVP-certificering en aangewezen schoolfunctionarissen (DSO’s)

SEVP-certificering is een verplichte vereiste voor Amerikaanse scholen die niet-immigrantenstudenten willen inschrijven. Deze certificering bewijst dat de instelling aan bepaalde eisen voldoet en ermee instemt zich te houden aan regels en voorschriften die zijn opgesteld door de Amerikaanse overheid. Het certificeringsproces omvat een uitgebreide beoordeling van het curriculum, de faciliteiten, de kwalificaties van de faculteit en de wervingspraktijken van de school.

Een belangrijk onderdeel van de SEVP is de rol van de Designated School Officials (DSO’s). DSO’s worden aangesteld door SEVP-gecertificeerde scholen om als brug te dienen tussen de school, de studenten en de Amerikaanse overheid. Ze spelen een integrale rol in de SEVP-administratie en zorgen ervoor dat de school en de niet-immigrantenstudenten voldoen aan de Amerikaanse immigratiewetgeving.

DSO’s dragen een veelheid aan verantwoordelijkheden. Ze houden studentendossiers bij in het Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), bieden essentiële begeleiding aan studenten over het behouden van hun status, helpen hen de regels en voorschriften met betrekking tot hun verblijf en studie te begrijpen en rapporteren elke wijziging in de omstandigheden van de studenten aan SEVP. Ze bieden in wezen ondersteuning en assistentie aan studenten, waardoor hun educatieve reis in de VS bevaarbaarder en bevredigender wordt.

SEVP-inschrijvingsproces

Overstappen naar het onderwijssysteem van de Verenigde Staten als internationale student omvat meerdere stappen en procedures. Dit gedeelte leidt u door het SEVP-inschrijvingsproces, waarbij elke stap nauwgezet wordt afgebakend, de vereiste documenten worden uitgelegd en het betalingsproces van het Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) wordt beschreven.

Stapsgewijze handleiding voor het inschrijven voor SEVP

De eerste stap in het SEVP-inschrijvingsproces is onderzoek doen naar en solliciteren bij SEVP-gecertificeerde scholen. Na acceptatie zal de school je inschrijven in SEVIS en je een formulier I-20 geven. U moet de SEVIS-kosten betalen, wat online kan worden gedaan, en vervolgens uw visum aanvragen bij de Amerikaanse ambassade of het consulaat in uw land. Voorafgaand aan uw visuminterview moet u een online visumaanvraag (DS-160) invullen. Zodra het visum is goedgekeurd, kunt u zich voorbereiden op uw reis naar de Verenigde Staten.

Vereiste documenten en informatie voor SEVP-inschrijving

Er zijn verschillende documenten nodig voor SEVP-inschrijving. De belangrijkste hiervan is het formulier I-20, dat na acceptatie door uw school wordt verstrekt. U hebt ook een geldig paspoort nodig, uw SEVIS-ID (te vinden op uw formulier I-20), een ontvangstbewijs dat uw SEVIS-betaling bevestigt en een bewijs van financiële ondersteuning voor de duur van uw programma. Voor uw visumaanvraag heeft u een pasfoto, de DS-160-bevestigingspagina en het betalingsbewijs van de aanvraagkosten nodig.

SEVIS-betalings- en bevestigingsproces

De SEVIS-vergoeding is een verplichte betaling voor internationale studenten die zich inschrijven op Amerikaanse scholen. U kunt deze vergoeding online betalen met een creditcard. De vergoeding voor F-1- en M-1-studenten is $ 350, terwijl J-1-uitwisselingsbezoekers $ 220 betalen. Na betaling moet u de bon afdrukken voor uw administratie. Dit ontvangstbewijs is ook vereist bij uw visuminterview, dus het is van cruciaal belang om het veilig te bewaren. Hiermee is het SEVP-inschrijvingsproces voltooid en ben je nu een stap dichter bij je studiereis in de VS

sevp portal sevp certified sevp opt

Behoud van status en naleving van SEVP

Nadat ze zijn toegelaten tot een Amerikaanse school en het juiste visum hebben verkregen, moeten studenten hun niet-immigrantenstatus behouden. Dit vereist een continue voltijdse inschrijving, met uitzonderingen alleen onder specifieke voorwaarden goedgekeurd door een DSO. Het behouden van de status houdt ook in dat je vooruitgang boekt in de richting van de afronding van het gekozen studieprogramma.

SEVP-studenten moeten eventuele wijzigingen in hun persoonlijke of academische situatie onmiddellijk doorgeven aan hun DSO, die hun gegevens in SEVIS zal bijwerken. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op adreswijzigingen, wijzigingen in majoor of eventuele strafrechtelijke veroordelingen. Het negeren van deze vereisten kan ernstige gevolgen hebben, waaronder de beëindiging van het SEVIS-dossier van de student en mogelijke uitzetting.

SEVP en werkgelegenheidsopties

Niet-immigrantenstudenten verkennen vaak werkmogelijkheden om praktijkervaring op te doen en zichzelf financieel te onderhouden. Werkgelegenheid op de campus is doorgaans toegestaan onder de F-1-visumstatus, onder bepaalde voorwaarden. Studenten mogen tot 20 uur per week werken terwijl de school bezig is, en voltijds tijdens pauzes.

Daarnaast kunnen studenten praktijkervaring opdoen in hun vakgebied door middel van Curriculaire Praktijktraining (CPT) en Optionele Praktijktraining (OPT). CPT moet een integraal onderdeel zijn van de major van de student en wordt meestal tijdens het programma verleend, terwijl OPT voor of na het afstuderen kan worden gevolgd.

Het is echter van essentieel belang dat studenten de beperkingen begrijpen die aan hun visumstatus zijn verbonden. Elke ongeoorloofde tewerkstelling kan leiden tot statusverlies. Studenten dienen altijd hun DSO te raadplegen voordat ze een baan aanvaarden om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan hun visumvoorwaarden.

Bronnen en ondersteuning voor SEVP-studenten

Om studenten te helpen bij het navigeren door hun educatieve reis in de VS, zijn er tal van bronnen en ondersteuningssystemen aanwezig. Ten eerste bieden SEVP-gecertificeerde scholen een verscheidenheid aan middelen, zoals academische en loopbaanadvisering, geestelijke gezondheidszorg, taalhulp en ondersteuning bij culturele aanpassing.

Ten tweede zijn de officiële SEVP-website en andere overheidsbronnen waardevolle platforms voor het verkrijgen van nauwkeurige informatie over studeren in de VS, het behouden van de status en het begrijpen van regels en voorschriften. Websites zoals Study in the States en de US Citizenship and Immigration Services bieden uitgebreide begeleiding.

Ten slotte zijn de ondersteunende netwerken en communities die op veel universiteiten aanwezig zijn, onmisbaar voor internationale studenten. Deze kunnen variëren van internationale studentenkantoren en studentenclubs tot community-based organisaties. Ze kunnen studenten helpen contact te maken met anderen, een gevoel van verbondenheid te voelen en met succes hun Amerikaanse onderwijsreis te navigeren. Als u nog vragen heeft over het SEVP-visum, aarzel dan niet om onmiddellijk contact met ons op te nemen .

student and exchange visitor program sevp

Extra informatie

SEVP-portaal

De SEVP-portal is een online tool voor F-1-studenten die een optionele praktijkopleiding (OPT) volgen. Hiermee kunnen studenten persoonlijke en werkgeversinformatie rechtstreeks aan SEVP rapporteren.

SEVP-gecertificeerd

Een school wordt als SEVP-gecertificeerd beschouwd wanneer ze door het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) is geautoriseerd om internationale studenten in te schrijven. Deze certificering geeft aan dat de school voldoet aan de vereisten en ermee instemt te voldoen aan het SEVP-beleid.

SEVP OPT

Onder de SEVP kunnen in aanmerking komende studenten een optionele praktijkopleiding (OPT) aanvragen om werkervaring op te doen in hun vakgebied. Het kan voor of na voltooiing van studies worden uitgevoerd, maar er gelden specifieke regels.

Studenten- en uitwisselingsbezoekersprogramma (SEVP)

SEVP is een programma van de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement (ICE) dat toezicht houdt op scholen en niet-immigrantenstudenten in de visumcategorieën F en M en hun personen ten laste (F-2 en M-2).

SEVP Portal (portaal voor studenten- en uitwisselingsbezoekersprogramma’s)

Dit portaal stelt internationale studenten op OPT in staat om wijzigingen in hun persoonlijke en werkgeversinformatie rechtstreeks aan SEVP te melden, wat de naleving van de Amerikaanse immigratiewetten vergemakkelijkt.

SEVP-portalaccount maken

Een SEVP Portal-account kan worden aangemaakt door in aanmerking komende studenten die na voltooiing OPT hebben. Zodra de school de OPT-aanbeveling van de student in hun SEVIS-record invoert, ontvangt de student een e-mail met instructies om zijn portaalaccount aan te maken.

SEVP goedgekeurd

Dit verwijst naar scholen die het certificeringsproces met SEVP hebben doorlopen en zijn goedgekeurd om internationale studenten te accepteren.

Bezoekersprogramma voor studentenuitwisseling (SEVP)

Dit programma, beheerd door ICE, is ervoor verantwoordelijk dat goedgekeurde instellingen voldoen aan de Amerikaanse immigratiewetten en -voorschriften en dat niet-immigrantenstudenten hun visumstatus behouden.

SEVP-programma

Het SEVP-programma is een programma van de Amerikaanse overheid dat is ontworpen om scholen en studenten te controleren op naleving van het immigratiebeleid.

ICE-bezoekersprogramma voor studentenuitwisseling

Het Student and Exchange Visitor Program wordt beheerd door de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement (ICE), een afdeling van het DHS. Het monitort en begeleidt SEVP-gecertificeerde scholen en ingeschreven internationale studenten.