ESTA
Click to Apply for ESTA
Select Language:  

ESTA Sverige

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) Ansökan


ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (Elektroniskt System för Resegodkännande). ESTA är en online-ansökan som är utvecklad av Förenta Staternas regering för att förundersöka resenärer innan de tillåts inträde till de Förenta Staterna. På grund av ökade säkerhetsförordningar som trädde i kraft den 12 januari 2008 måste resenärer som reser i enlighet med Visum Waiver-programmet ansöka om resegodkännande före de reser till Förenta Staterna. Dessutom måste alla resenärer inneha ett pass som är maskinellt läsbart för att kunna få inträdelse rätt till Förenta Staterna. ESTA-processen sker helt och hållet på Internet och drivs av det amerikanska departementet för hemlandets säkerhet (DHS).


Viktig fakta kring ESTA:

 • ESTA (U.S. Travel Authorization) är inget visum. Det är ett godkännande som ges före man går ombord på ett flygplan eller en båt som går till Förenta Staterna.
 • Syftet med ESTA är att låta den amerikanska regeringen förundersöka alla som reser i enlighet med Visum Waiver-programmet innan de lämnar respektive hemland.
 • Enbart medborgare från de 37 länder som ingår i Visum Waiver-programmet bör ansöka.
 • Det rekommenderas att ansöka om ESTA minst 72 timmar före avfärd.
 • Om din ESTA-ansökan är avslagen, är du tvungen att ansöka om ett B-1 besöksvisum eller ett B-2 turistvisum.
 • En godkänd ESTA ansökan garanterar inte inträde till Förenta Staterna.
ESTA ANSÖKAN


Varför ska jag ansöka om ESTA?

 

Vem behöver ansöka om ESTA?


 • Från och med den 12:e januari, 2009, måste medborgare från länder som ingår i Visum Waiver-programmet ansöka om ESTA för att vara berättigade inträde till Förenta Staterna.
 • ESTA-godkännandet är giltigt upp till två år och kan med lätthet bli uppdaterat för framtida besök.

 • Alla som ämnar att besöka Förenta Staterna i enlighet med Visum Waiver-programmet och som gör sin inresa med flyg eller till sjös.
 • Alla som gör en genomresa genom Förenta Staterna i enlighet med Visum Waiver-programmet.
 • Barn och spädbarn som ska besöka eller resa igenom Förenta Staterna i enlighet med Visum Waiver-programmet är också förbundna att inneha en godkänd ESTA ansökan.


Nedan är ett exempel på en framgångsrik bekräftelse som du kommer se på din dataskärm efter det att din ESTA-ansökan har blivit godkänd.

ESTA

Om ESTA-Ansökan

ESTA Ansökan Ansökningsprocess Online
ESTA Ansökan Ansökan tar mindre än 5 minuter
ESTA Ansökan Över 99% blir godkända (Källa: Amerikanska regeringen)
ESTA Ansökan Obligatoriskt från och med 12:e januari 2009
ESTA Ansökan Gilltig upp till 2 år
Ladda ner ESTA-ansökningsguiden och ansök idag!

HOME  |  APPLICATION  |  FAQ  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS and CONDITIONS  |  CONTACT US
ESTA
Legal Disclaimer: ESTA.US is a private information website not affiliated with the United States Government.
© 2011 ESTA APPLICATION SERVICES (www.esta.us) - All Rights Reserved