ESTA
Click to Apply for ESTA
Select Language:  

ESTA Norge

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) Søknad


ESTA er en forkortelse for "Electronic System for Travel Authorization" eller "Elektronisk System for ReiseAutorisasjon". Som følge av økte sikkerhetskrav innførte ”U.S. Department of Homeland Security” fra 12. januar 2009 et nytt elektronisk søknadsskjema for reisetillatelse til USA, som må godkjennes før avreise. ESTA kan bare benyttes av borgere fra et av de 37 ”Visa Waiver” landene - heriblant Norge - mens reisende fra andre land først må søke og få innvilget turistvisum. Møter du på flyplassen uten visum eller uten innvilget ESTA vil du mest sannsynlig bli nektet innsjekking. Det er også viktig å være klar over at en godkjent reiseautorisasjon (ESTA) er ingen garanti for at du kommer inn i USA, da ESTA er kun relatert til selve reisen. Avgjørelsen om du får lov å besøke USA tas av en amerikansk immigrasjonsoffiser ved ankomst. For å kunne søke om ESTA må norske borgere ha et maskinlesbart pass eller biometrisk pass med chip. Er passet ditt av den ”gamle typen”, må du søke om nytt pass før du søker om ESTA. Det grønne skjemaet (Form I-94W) som man normalt fyller ut på flyet før landing i USA brukes fremdeles blant flere flyselskaper, men på sikt vil ESTA erstatte dette skjemaet.


Viktige Fakta om ESTA:

 • Kun innbyggere fra de 38 "Visa Waiver" landene kan søke om reiseautorisasjon
 • ESTA gjelder bare for reisende som ankommer USA med båt eller fly under Visa Waiver programmet
 • Skal du i transit via USA må du også ha en gyldig reiseautorisasjon
 • Formålet med ESTA er at amerikanske myndigheter ønsker å sjekke alle "Visa Waiver" reisende opp mot en rekke myndighets-databaser før de forlater sitt hjemland
 • ESTA kan bare søkes om via Internet - i motsetning til et visum, som kun utstedes etter et personlig oppmøte i en amerikansk ambassade
 • En reiseautorisjansjon er normalt gyldig i inntil 2 år etter godkjenning, og kan lett oppdateres ved endringer i reiseplanene eller senere reiser
 • ESTA er ikke et visum - det er en reiseautorisasjon
 • Uten gyldig reiseautorisjansjon (ESTA) vil du bli nektet innsjekking
 • En godkjent reiseautorisjansjon (ESTA) garanterer ikke innreise til USA
 • Hvis din ESTA-søknad avslås må du søke om et B-1 Business Visa eller B-2 Tourist Visa (dette kan ta uker og visse tilfeller måneder å få innvilget)
ESTA SØKNAD


Hvorfor må jeg søke om ESTA?

 

Hvem må ha en godkjent ESTA?


 • Etter 12. januar 2009 må alle reisende fra "Visa Waiver" landene ha en godkjent ESTA autorisasjon før innsjekking ved avreise
 • Du anbefales å søke om ESTA i god tid før avreise da det kan ta opptil 72 timer å få behandlet søknaden første gang

 • Enhver person inkludert barn og spedbarn (felles-søknader finnes ikke)
 • ESTA gjelder bare de som ankommer USA med fly eller båt
 • ESTA gjelder også de som skal i transit via USA


Nedenfor er et eksempel på en godkjent ESTA-søknad. Husk å notére ditt unike referansenummer (Application Number) for senere oppdatering av din reiseautorisasjon.

ESTA

OM selve ESTA - søknaden

ESTA Søknad Kun elektronisk søknad
ESTA Søknad Utfylling av søknaden tar normalt mindre enn 5 minutter
ESTA Søknad Over 99% blir godkjent (iflg U.S. Government)
ESTA Søknad Har vært obligatorisk siden 12 januar, 2009
ESTA Søknad Søknaden er normalt gyldig i 2 år fra godkjenningsdato dersom ikke passet ditt utløper tidligere

Få profesjonell help til å motta din ESTA reiseautorisasjon i dag!

HOME  |  APPLICATION  |  FAQ  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS and CONDITIONS  |  CONTACT US
ESTA
Legal Disclaimer: ESTA.US is a private information website not affiliated with the United States Government.
© 2011 ESTA APPLICATION SERVICES (www.esta.us) - All Rights Reserved